Activiteiten

ACTIVITEITENPROGRAMMA HOFSTEDE 2017

OVERZICHT PROGRAMMA

Een verslag van de excursie naar het Philips museum is hier te vinden.

ACTIVITEITENPROGRAMMA 2e HELFT 2017 (wijzigingen voorbehouden)
Details over de excursie ontvangt u bij aanmelding.

19/09  Bus dagtocht naar Thorn en Roermond met aansluitend diner

17/10  Excursie naar het Provinciehuis

21/11  Bezoek aan het Speelgoedmuseum in Oosterhout

19/12  De traditionele muzikale Kerstbrunch

Informatie, aanmelding en betaling bij Ko Schaaders, tel. 06 538 170 23  – e-mail: ko@wijkraaddeblaak.nl Bij voorkeur tijdens de koffieochtend op dinsdagmorgen van 10.15 tot 12.00 uur in Hofstede De Blaak. Alleen bij afwezigheid van Ko Schaaders, kunt u contact opnemen met Wim van Zijl, tel. 013 – 467 46 03  – E-mail: wimvanzijl@telfort.nl

Wekelijks

Koffieochtend op dinsdagmorgen van 10.15 tot 12.00 uur in Hofstede De Blaak.

Maandelijks

Fietsen
Voor dit seizoen zijn er nog 3 fietstochten te gaan, t.w. dinsdag 1 augustus, dinsdag 5 september en dinsdag 3 oktober is de laatste fietsdag van 2017 Bij slecht weer de dinsdag daarop.

De lengte van de fietstochten is circa 40 km. Met halverwege een koffiestop van een ½ uur. Gemiddeld zijn er 30 deelnemers. Vertrek vanaf De Hofstede om 09.30 uur.  

Voor aanvullende informatie kunt u bellen of mailen met Wim van Zijl,
tel. 013 – 467 46 03
E-mail: wimvanzijl@telfort.nl

Wandelen
Vanaf de eerste dinsdag in november t/m de eerste dinsdag in maart is het weer maandelijks wandelen in de omgeving van De Blaak. Het vertrek is om 09:30 uur vanaf De Hofstede. Als het weer te slecht is, schuift de wandeling op naar de tweede dinsdag van de maand. De wandeling duurt circa vijf kwartier en kan worden besloten met koffiedrinken (à € 1,50) in De Hofstede.

Informatie bij: Wim van Zijl,
tel. 013 – 467 46 03
E-mail: wimvanzijl@telfort.nl

 

 

DIGITAL CAMERA

 

 

 

 

 

 

 

 


GEEF U OP VOOR DE DIGITALE NIEUWSBRIEF VAN DE WIJKRAAD

De Wijkraad heeft een nieuw en snel communicatiemiddel: de digitale nieuwsbrief welke u in uw mailbox kunt ontvangen. De inhoud van de nieuwsbrief bestaat o.a. uit:

  • ontwikkelingen t.a.v. de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (W.M.O.);
  • contacten met de Gemeente over de wijk;
  • besluiten van het bestuur en verslagen van de jaarlijkse bewonersbijeenkomsten;
  • activiteiten die door de Wijkraad worden georganiseerd.

Ga naar de website www.wijkraaddeblaak.nl en vul op de pagina Welkom in de rechter kolom de gevraagde gegevens in.