Activiteiten

ACTIVITEITENPROGRAMMA HOFSTEDE 2017

DIGITAL CAMERA

OVERZICHT PROGRAMMA

ACTIVITEITENPROGRAMMA 1e HELFT 2017 (wijzigingen voorbehouden)

Het (voorlopige) programma voor 2017 staat in het Wijkblad van maart en treft u tevens hieronder aan.

Wilt u het programma zorgvuldig bewaren a.u.b.!

Wekelijks

Koffieochtend op dinsdagmorgen van 10.15 tot 12.00 uur in Hofstede De Blaak.

Maandelijks

Fietstochten

Blaak fietstochten seizoen 2017 weer van start

Nu de lente in zicht komt, gaan we weer starten met de fietstochten.

De eerste fietstocht wordt gehouden op dinsdag 4 april a.s., de tweede op dinsdag 2 mei en zo vervolgens iedere eerste dinsdag van de maand t/m dinsdag 3 oktober 2017.

Zoals van ouds wordt telkens om 09:30 uur gestart bij de Hofstede, thuiskomst omstreeks 13:15 uur, tempo 15 à 16 km/h, afstand steeds 35 à 40 km met halverwege de dan welverdiende koffie pauze (al of niet met appelpunt).

Hoewel de fietstochten een recreatief karakter dragen, verdient het aanbeveling om vooraf regelmatig gebruik te maken van de fiets, om zodoende niet onvoorbereid aan de fietstocht deel te nemen (40 km fietsen met wat wind valt dan erg tegen).

Voor de korte drinkpauze(s) wordt aangeraden om een bidon met water mee te nemen en regenkleding als de weersomstandigheden daartoe aanleiding geven.

Deelname geschiedt op eigen risico, d.w.z. onder eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid (middels de eigen WA-verzekering).

De deelnemers dienen elkaar i.v.m. de veiligheid te waarschuwen voor obstakels op de weg (paaltjes, kuilen, boomwortels e.d.), alsmede voor passerend en tegemoetkomend verkeer.

Mocht een tocht op de eerste dinsdag van de maand wegens te slechte weersomstandigheden geen doorgang kunnen vinden, dan wordt deze eenmalig verzet naar de tweede dinsdag van die maand.

Over het al of niet doorgaan van een tocht kunt u voor de aanvang bellen tussen 9:00 uur en 9:20 uur
tel. 467 46.03. In twijfelgevallen wordt bij de Hofstede beslist of de tocht doorgaat.

Informatie is in te winnen bij Wim van Zijl, tel. 467 46 03, of via e-mail: wimvanzijl@telfort.nl

 

De Wijkraad organiseert de onderstaande activiteiten in/bij Hofstede de Blaak of bij excursies ook buiten de wijk

(Noteer de data vast in uw agenda!)

De presentaties etc. vinden plaats in Hofstede De Blaak, meestal op de 3e dinsdag van de maand en zijn gratis.

Informatie, aanmelding en betaling bij Ko Schaaders, tel. 06 538 170 23  – e-mail: ko@wijkraaddeblaak.nl
Bij voorkeur tijdens de koffieochtend op dinsdagmorgen van 10.15 tot 12.00 uur in Hofstede De Blaak.
Alleen bij afwezigheid van Ko Schaaders, graag contact opnemen met Wim van Zijl, tel. 4674603  E-mail: wimvanzijl@telfort.nl

OVERZICHT PROGRAMMA

  • Details over de excursies ontvangt u bij de aanmelding.
  • Excursies gaan alleen door bij voldoende belangstelling.
  • 18 apr. Bezoek aan Philips Museum te Eindhoven
  • 16 mei Excursie naar Schrobbelèr distilleerderij in Tilburg
  • 20 jun. Midgetgolf bij De Financiën in Loon op Zand

Let op!!! In juli en augustus zijn er buiten de wekelijkse koffieochtend en de BBQ geen activiteiten.

BBQ – MET LEVENDIGE MUZIEK OP ZONDAG 30 JULI
Wat is er nu leuker en gezelliger dan met wijkbewoners samen te zijn. Die mogelijkheid is er op zondag 30 juli vanaf 15:00 uur tijdens een overheerlijke en goed verzorgde BBQ op het terras van Hofstede De Blaak. Het muzikale element is in handen van de virtuoze keyboardspeler Wim van Oosterwijk. De kosten zijn € 22,50 per persoon, inclusief twee consumpties. Opgeven tot 8 mei telefonisch bij Ans van Huijgevoort, tel. 463 05 30 of mail naar: Joost.van.huijgevoort@ziggo.nl


GEEF U OP VOOR DE DIGITALE NIEUWSBRIEF VAN DE WIJKRAAD

De Wijkraad heeft een nieuw en snel communicatiemiddel: de digitale nieuwsbrief welke u in uw mailbox kunt ontvangen. De inhoud van de nieuwsbrief bestaat o.a. uit:

  • ontwikkelingen t.a.v. de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (W.M.O.);
  • contacten met de Gemeente over de wijk;
  • besluiten van het bestuur en verslagen van de jaarlijkse bewonersbijeenkomsten;
  • activiteiten die door de Wijkraad worden georganiseerd.

Ga naar de website www.wijkraaddeblaak.nl en vul op de pagina Welkom in de rechter kolom de gevraagde gegevens in.