Auteursarchief: adminblaak

Het Mobile Media Lab komt naar de Blaak!

In samenwerking met de gemeente Tilburg onderzoeken uw wijkagenten de mogelijkheden voor het opzetten van Buurtpreventie in uw wijk. Ook worrtd onderzocht hoe u als wijkbewoner de politie weet te vinden.

Wanneer en waar?
Zaterdag 10 maart 2018 van 10.00 tot 16.00 uur
Parkeerterrein bij het winkelcentrum in De Blaak

Bewandel de weg van een aangenaam leven!

Het Laar heeft een nieuw meerjarenbeleid en dat mag iedereen weten! Samen met in- en externe belanghebbenden is in 2017 hard gewerkt aan de contouren van dit nieuwe beleid. Vier routes zijn geïnventariseerd die we tot en met 2020 gaan bewandelen. Routes die bijdragen aan het realiseren van onze missie ‘Aangenaam leven met Het Laar’. Daar gaan onze medewerkers en vrijwilligers samen met onze (wijk)bewoners voor. Elke dag opnieuw, met veel enthousiasme en trots!

Klik op deze link, dan opent het meerjarenbeleid van Het Laar.

Bewonersvergadering – Wijkraad De Blaak

Op woensdag 21 februari as. zal de jaarlijkse bewonersvergadering van de wijkraad De Blaak plaatsvinden. Alle bewoners van De Blaak zijn uitgenodigd voor deze vergadering.

Locatie: Hofstede De Blaak
Zaal Open: 19:30
Aanvang: 20:00

De volledige agenda van de vergadering vindt U hier:
Agenda bewonersvergadering 2018

De stukken voor de jaarlijkse bewonersvergadering vindt U hier:
Stukken bewonersvergadering 2018

Driekoningen zingen in Hofstede de Blaak

Wij nodigen jullie uit Driekoningen te komen zingen op zaterdag 6 januari om 16.00 uur in de Hofstede de Blaak. Je kan natuurlijk eerst bij de grote kerststal een mooie foto van jezelf maken. Vanaf 16.00 mogen alle groepen in de zaal van de Hofstede zingen door een microfoon voor een “zeer bekende” jury en het publiek. Rond 17.00 uur zal de prijsuitreiking plaats vinden. Wie neemt dit jaar de beker mee naar huis?

Lees verder

Uitnodiging – de buurt aan zet – 13 december

Op woensdag 13 december organiseert de gemeente een in- spiratiesessie over ‘De Buurt aan Zet’. Iedereen is welkom! Een inspiratiesessie om elkaar te informeren en van elkaar te leren. Wat zijn best practises, waar ging het fout, hoe kan het beter? Waarmee zou je als buurt aan de slag willen gaan? Wat zou je op je willen nemen in jouw woonomgeving? En hoe zou je dan op- timaal met medebewoners en de gemeente kunnen samenwer- ken? Daarover gaat de inspiratiesessie. En uiteraard over andere aspecten van ‘De Buurt aan Zet’ die deelnemers tijdens de sessie willen inbrengen.

Meer informatie en aanmeldingsgegevens: Uitnodiging Buurt aan Zet

Lees verder

Verslag informatiebijeenkomst over dementie

Op donderdagmiddag 23 november heeft Nelly van der Bijl, bestuursondersteuner van Wijkraad De Blaak, samen met Het Laar, een informatiebijeenkomst georganiseerd voor alle bewoners van De Blaak die meer wilden weten over dementie. In deze bijeenkomst werd tevens informatie gegeven over wonen in Het Laar en kon er deelgenomen worden aan een rondleiding door Het Laar.

De wijkverpleegkundigen van De Blaak waren aanwezig om informatie te geven en vragen te beantwoorden.

Lees verder

Nog prettiger wonen in de Blaak?

Opgelet, eerder is er een andere datum gecommuniceerd, op de website en email. De definitieve datum is dinsdag 28 november.

Beste wijkbewoner,

In juli zijn we begonnen met de campagne ‘Aan de slag met je huis’, met als doel: Nog prettiger wonen in de Blaak!?

Bewonersavond
Om iedereen te informeren over de resultaten van de enquȇte, woningwensentest “Aan de slag met je huis”, organiseren we een avond voor alle bewoners. Reserveer deze avond alvast in uw agenda! Lees verder