De Wijkagent

Uw wijkagent in De Blaak, Zorgvlied en De Reit

 

Misschien weet u het nog niet, maar u heeft een wijkagent. U kunt hem regelmatig tegenkomen in uw wijk. Te voet of op de fiets, zodat u elkaar direct kunt aanspreken. Een agent die weet wat er leeft in uw buurt, uw contactpersoon naar de politie is en die mede dankzij uw informatie problemen in de wijk aanpakt of voorkomt. Samen met zijn collega’s, wijkbewoners en partners werkt de wijkagent aan het leefbaar maken en houden van uw wijk of buurt.

In de wijken De Reit, Zorgvlied, De Blaak en Buitengebied Zuid-West zijn actief

de wijkagent Niels Kleijn Foto Niels Kleijn

 

 

 

en de ondersteunend wijkagent Joost Hulsenboom Foto Joost Hulsenboom

 

 

 

en de ondersteunend wijkagent Tim van de Staak

Zij zijn aanspreekbaar voor alle drie deze wijken.

Contact:
  • U kunt de wijkagent telefonisch bereiken via het nummer 0900-8844  (geen spoed)
  • Maar u kunt de wijkagent ook gerust aanspreken als u hem tegenkomt.

Zie ook de brief van de wijkagenten      Contactgegevens

Waar kunt u de wijkagent op aanspreken?

Wijkagenten

  • Leveren een bijdrage aan het leefbaar maken van uw wijk of buurt.
  • Benaderen jeugd- en jongerengroepen, brengen ze in kaart en treden er zonodig krachtig tegen op.
  • Waarschuwen of bekeuren mensen die zich niet aan de regels willen houden.
  • Organiseren verkeerscontroles op plaatsen waar veel ongelukken gebeuren of waar verkeersdeelnemers overlast veroorzaken. Dat doen zij dan samen met collega’s van het wijkteam.
  • Bestrijden criminaliteit in samenwerking met hun recherche collega’s.
  • Houden milieutoezicht, handhaven de openbare orde tijdens het uitgaansleven en adviseren en ondersteunen bij inbraakbeveiliging.
  • Kennen de instanties en instellingen in de wijk en kunnen u in contact brengen met hen. Denk aan scholen, buurtwerkers, horeca, woningbouwverenigingen, openbaar ministerie, gemeente, maatschappelijk werk, zorg- en hulpverlenende instanties, etc.