Het jaarverslag van de wijkraad staat online
Lees ons algemeen en financieel jaarverslag op www.wijkraaddeblaak.nl/jaarverslag