Kom naar Contour de Twern-lezing over 'positieve gezondheid'
Woensdag 13 juli, 10.00 - 12.00, Hofstede De Blaak

Programma:

• Voorstellen sociaal medewerker Saskia van Zijl
• Lezing: Brenda van Dreesen over positieve gezondheid
• Toelichting op “Fijn Thuis-gesprekken“ door Evy van den Bogaart