Criminelen komen langs voor 'controle op rookmelders'
Let op: babbeltruc over rookmelders!
Laat niemand binnen en bel 112

Meer info op de Facebook-pagina van de buurtpreventie: www.wijkraaddeblaak.nl/buurtpreventie