Bewonersvergadering op 13 oktober 2021

Gepubliceerd door Tijs Hofmans op

Op woensdag 13 oktober vindt de bewonersvergadering van Wijkraad De Blaak plaats. We houden een paar slagen om de arm, maar willen u alvast laten weten dat we bezig zijn met de voorbereiding van de vergadering en dat we er hard aan werken die (veilig!) te laten doorgaan.

De bewonersvergadering is nog onder voorbehoud. Onze verwachting is dat tegen die tijd genoeg personen gevaccineerd zijn en dat de coronabesmettingscijfers genoeg dalen om de vergadering verantwoord te organiseren, maar dat kan uiteraard nog veranderen.

We houden u op de hoogte op deze website, via onze nieuwsbrief, via Facebook en alle andere kanalen waar u ons kunt vinden zoals het Wijkblad.

De vergadering vindt (waarschijnlijk) plaats op 13 oktober om 20.00 uur in Hofstede De Blaak. De deuren openen om 19.30.

Uitstel, geen afstel

Normaal gesproken vindt de bewonersvergadering jaarlijks rond februari plaats. In 2021 hebben we vanwege de coronamaatregelen besloten de vergadering uit te stellen. Tegelijkertijd vinden we het belangrijk om u als wijkbewoner op de hoogte te houden van wat we in de wijkraad doen, wat er speelt in de wijk en hoe het staat met zaken zoals veiligheid. Daarom vinden we het belangrijk dit jaar toch een bewonersvergadering te organiseren.

Agenda volgt later

De exacte agenda van de bewonersvergadering volgt later. In ieder geval behandelen we het jaarverslag 2020 en het financiële jaarverslag 2020. U kunt die hier teruglezen. Tijdens de vergadering zullen ook vertegenwoordigers van de gemeente en de politie aanwezig zijn.

Hopelijk tot dan, en blijf tot die tijd gezond!