Bewonersvergadering Wijkraad De Blaak

Gepubliceerd door John Bertens op

De wijkraad nodigt u uit voor de jaarlijkse bewonersvergadering. Op 19-2 bent u welkom in de Hofstede De Blaak. De vergadering begint om 20.00, de deur is open vanaf 19.30. Een vertegenwoordiging van de gemeente Tilburg en diverse vrijwilliger organisaties uit de wijk zullen aanwezig zijn.
Na afloop van de vergadering is er, onder het genot van een drankje, nog uitgebreid gelegenheid voor aanvullende vragen aan het bestuur of de gemeente.

De agenda voor de vergadering:

  • Buurtpreventie door Martin Storm
  • Parkeerproblematiek door Jan Wouters, Silvia v.d. Kamp en Ingrid Bevers
  • Presentatie veiligheidscijfers 2019 door wijkagent Fred Kools
  • Verslag vorige bewonersvergadering 20 februari 2019
  • Terugkoppeling 2019
  • Bestuursmutaties en (her)verkiezing (zittende) leden
  • Begroting 2020 en activiteiten in 2020
  • Wat leeft er in de wijk?
  • Oproep vrijwilligers voor organisatie Koningsdag en Blaakrun
  • Rondvraag en sluiting

De stukken voor de vergadering kunt u hier vinden.