Categorie archief: Ouderenzorg

Bewandel de weg van een aangenaam leven!

Het Laar heeft een nieuw meerjarenbeleid en dat mag iedereen weten! Samen met in- en externe belanghebbenden is in 2017 hard gewerkt aan de contouren van dit nieuwe beleid. Vier routes zijn geïnventariseerd die we tot en met 2020 gaan bewandelen. Routes die bijdragen aan het realiseren van onze missie ‘Aangenaam leven met Het Laar’. Daar gaan onze medewerkers en vrijwilligers samen met onze (wijk)bewoners voor. Elke dag opnieuw, met veel enthousiasme en trots!

Klik op deze link, dan opent het meerjarenbeleid van Het Laar.

Verslag informatiebijeenkomst over dementie

Op donderdagmiddag 23 november heeft Nelly van der Bijl, bestuursondersteuner van Wijkraad De Blaak, samen met Het Laar, een informatiebijeenkomst georganiseerd voor alle bewoners van De Blaak die meer wilden weten over dementie. In deze bijeenkomst werd tevens informatie gegeven over wonen in Het Laar en kon er deelgenomen worden aan een rondleiding door Het Laar.

De wijkverpleegkundigen van De Blaak waren aanwezig om informatie te geven en vragen te beantwoorden.

Lees verder

Dementie

Informatiebijeenkomst voor bewoners van de Blaak

Er is steeds meer aandacht voor dementie, zowel wereldwijd, als in Tilburg. Dat is goed, want dementie is een ziekte waar iedereen in zijn leven mee te maken kan krijgen. Hetzij als mantelzorger, hetzij als patiënt. Maar hoe beïnvloedt dementie je dagelijkse leven?

En hoe kun je goed mogelijk aangenaam verder leven en wie ondersteunt je daarbij? Wanneer je niet meer thuis kunt wonen is het voor mensen met dementie mogelijk in Het Laar te wonen zonder zich ‘opgesloten’ te voelen.

Wijkraad De Blaak organiseert samen met Het Laar een informatiebijeenkomst voor alle bewoners van De Blaak die meer willen weten over dementie. Een rondleiding en meer informatie over wonen in Het Laar maakt deel uit van deze bijeenkomst. Ook de wijkverpleegkundige van De Blaak is aanwezig om informatie te geven en vragen te beantwoorden.

Datum: donderdag 23 november 2017
Tijd: 13.30-16.30 uur

Lees verder