Enquete Sociale Activiteiten 55+

De Wijkraad De Blaak onderzoekt of er in onze wijk behoefte is aan meer onderlinge sociale contacten van onze 55+bewoners. We willen in kaart brengen aan welke activiteiten door bewoners wordt deelgenomen en of er behoefte is aan het organiseren van andere/meer activiteiten.

Mocht u vragen hebben of iets anders persoonlijk willen toelichten neem dan contact op met:

Nelly van der Bijl
Bestuursondersteuner Zorg, WMO en ouderennetwerk
Wijkraad De Blaak
Weteringlaan 196
tel: 013-4673174 of 0642575760
e-mail: nellydelau@hotmail.com


  janee


  janee


  janee


  janee


  janee


  janee
  [group email][/group]


  janee


  [recaptcha]