Enquete Sociale Activiteiten 55+

Dank u wel voor het invullen van deze enquete.

De resultaten van deze enquête en de daaruit volgende acties leest u in het wijkblad van november 2018 en op de website van de wijkraad.

Bij voorbaat willen we u namens deze werkgroep van Wijkraad De Blaak hartelijk bedanken voor het invullen van de vragenlijst.

Ko Schaaders, Wim Severijnen, Harrie Remmers en Nelly van der Bijl.