BEZOEK AAN HET PHILIPS-MUSEUM  – VAN GLOEILAMP TOT MRI-SCAN –

Onze excursie van 18 april ging naar Eindhoven om het Philips museum te bezoeken en zoals gebruikelijk carpoolden we weer. Met de 19 deelnemers dronken we eerst een kopje koffie, waarna we gesplitst werden in twee groepen en op weg gingen met onze gidsen. De rondleiding begon met een stap terug in de tijd vóór de elektriciteit doordat we een kamer binnen kwamen die schaars verlicht was met kaarsen en versierd met een uitvergrote reproductie van de Aardappeleters van Vincent van Gogh. Die sfeer dus. Hierna volgde een tentoonstelling van Philips producten, van gloeilamp tot het eerste televisietoestel en verder. Schermen toonden de nieuwste ontwikkelingen op medisch-technisch gebied met door Philips gemaakte apparaten.

Bloem in een gloeilamp

Hoe het allemaal begon zagen we daarna in het oudste gedeelte van het museum: de oude fabriek die in 1891 werd begonnen en die volledig in originele staat is ingericht. Dat betekent ook dat het er koud was, want vuur was er natuurlijk te gevaarlijk. Het was gids de heer Van de Spijker als oud-leraar wel toevertrouwd om ons een duidelijke uitleg te geven over de ontwikkeling van de allereerste Philips gloeilamp. Wel heel technisch allemaal, maar we volgden in gedachten toch Gerard Philips, die toen al afgestudeerd werktuigbouwkundig ingenieur was en geïnteresseerd in elektriciteit, op zijn reis naar Glasgow om een studie te volgen in elektrisch licht en krachtoverbrenging, dit omdat in Schotland en Engeland de gloeilamp al op o.a. schepen werd gebruikt ter vervanging van kaarsen. Na aanpassingen aan het model dat daar in gebruik was, begon de opmars van de gloeilamp en alles wat volgde.

Met een kort bezoek aan de museumwinkel besloten we onze interessante reis door de tijd.

Philips - Connecting the world