Verkeer

De Blaak ligt in het zuiden van Tilburg, net buiten de grote ring. De geografische ligging maakt de Blaak een aantrekkelijke woonwijk, maar de wijk ligt wel ingeklemd tussen twee grote doorgangswegen. Aan de zuidkant ligt de snelweg A58, die ondanks de geluidsschermen goed te horen is voor een groot deel van de huishoudens. Aan de noordoostkant ligt de Baroniebaan, een drukke verbindingsweg voor verkeer naar westelijke Tilburgse wijken zoals Wandelbos, de Reit en de Reeshof.

Er zijn plannen om zowel de Baroniebaan als de A58 uit te breiden. Dat leeft bij bewoners en bij de wijkraad. We houden daarom de plannen daarover scherp in de gaten, en zijn een van de partners waarmee de gemeente en provincie mee praten.

Een ander mobiliteitsprobleem speelt zich af rondom de scholen. Daar zijn met name in de ochtenden en middagen problemen met ouders die er parkeren om hun kinderen weg te brengen. Dat veroorzaakt veel overlast voor omwonenden. Daarover leest u hier meer informatie.

Verbreding Baroniebaan

De Baroniebaan is een van de drukste rondwegen van Tilburg. De 70-kilometerweg loopt aan de noordoostkant van de wijk van de Blaakweg tot aan de Bredaseweg. Het is een belangrijke verkeersader die de Ringbaan Zuid met het westen van de stad verbindt.

De gemeente Tilburg heeft plannen om meer verkeer over de Baroniebaan te sturen. Dat is onderdeel van de plannen om het stadscentrum autoluw te maken. Ook is dat volgens de gemeente nodig vanwege het groeiende aantal bewoners tot aan 2030.

De wijkraad van de Blaak maakt zich zorgen over de uitbreiding van de Baroniebaan. Dat veroorzaakt meer geluids- en milieuoverlast voor de wijk. We spreken met de gemeente, en met omliggende wijken over de plannen en houden die in de gaten.

Op deze pagina leest u meer over de plannen rondom de Baroniebaan, zoals actuele ontwikkelingen en de invloed van de wijkraad.

A58

Aan de zuidkant van de Blaak ligt de A58. Die snelweg tussen Eindhoven en Breda heeft ter hoogte van de Blaak zes rijbanen en dat kan (zeker als de wind verkeerd staat) voor flinke geluidsoverlast zorgen in de wijk. Vanuit de provincie Noord-Brabant zijn er plannen om de A58 te verbreden. Dat is nodig om de groeiende verkeersstroom beter aan te kunnen. Daarnaast zijn er plannen om verkeer tussen Eindhoven en Breda om te leiden, of te experimenteren met slimme verkeerstechnologieën.

Afbeelding: GijsFrankenTK

De wijkraad is niet betrokken als gesprekspartner van de provincie en het Rijk, maar we houden de situatie wel nauwlettend in de gaten. Dit project loopt via Innova58.

Op deze pagina vindt u alle actuele informatie over de plannen rondom de A58.

Verkeersveiligheid

In de Blaak spelen verschillende kwesties rondom verkeersveiligheid. Op bepaalde doorgaande wegen (met name de Weteringenlaan en de Beeklaan) wordt nogal eens te hard gereden. Een ander langdurig probleem speelt zich rondom de scholen. Daar ervaren zowel omwonenden als schoolgangers overlast van ouders die ‘s ochtends en ‘s middags hun kinderen afzetten en ophalen.

Op deze pagina vindt u meer informatie over verkeersveiligheid in de wijk.

Bereikbaarheid

Geografisch gezien ligt de Blaak relatief afgesloten. De wijk heeft slechts twee echte uitvalswegen en ligt ook relatief ver verwijderd van het stadscentrum van Tilburg. Dat maakt de Blaak soms lastig bereikbaar. Op deze aparte pagina over bereikbaarheid vindt u onder andere informatie over de toegangswegen naar de Blaak, het openbaar vervoer in de wijk, en de recente GO-scooters die in de wijk kunnen worden gebruikt.

Kijk op deze pagina om meer over de bereikbaarheid van de wijk te lezen.