Over de wijkraad

Wijkraad de Blaak is opgericht in 1980 toen de bouw van de wijk begon. Sindsdien werkt het bestuur aan het leefbaar houden van de wijk namens de buurtbewoners. Op deze pagina vindt u meer over de activiteiten van het bestuur, wat wij doen, en waar u ons voor kunt bereiken.

Het bestuur van de wijkraad

De wijkraad bestaat momenteel uit 7 leden die elk een eigen portefeuille hebben. Ook kent de wijkraad verschillende ondersteuners, die zich bezig houden met verschillende specifieke onderwerpen. Onze namen en contactgegevens vindt u hieronder. U kunt u ook altijd bereiken door contact met ons op te nemen.

Voorzitter

Cengo Ulusan

Sinds 2000 woon ik in de mooiste wijk van Tilburg, met inmiddels twee sportieve pubers. Ik zet me graag met mijn medewijkraadsleden in om De Blaak voor alle bewoners nog aantrekkelijker te maken om te wonen, (thuis)werken, leren, sporten en recreëren.

Secretaris

Tom van der Meer

Als secretaris komen alle mails en berichten aan de Wijkraad als eerst bij mij terecht: Tom van der Meer (31), sinds 2019 met mijn vrouw wonend in De Blaak. Als journalist heb ik altijd bijzondere interesse gehad in bestuurlijke zaken. In de wijkraad probeer ik die om te zetten in mooie daden.

Penningmeester

Edgar Pijnenburg

Al meer dan 20 jaar woon ik met veel plezier in De Blaak. Als penningmeester hoop ik onder andere mijn inbreng te hebben in een goede verdeling van de financiële mogelijkheden die de Wijkraad kan bieden voor met name leuke activiteiten voor jong en oud.

Bestuurslid

Anika Vermeer

Sinds november 2018 zit ik in het bestuur met als aandachtsgebied Sociaal Domein. Ik ben geboren en opgegroeid in De Blaak. Sinds 2013 woon ik weer onze mooie wijk, met mijn man en 2 dochters. Binnen de wijkraad ben ik tevens actief en betrokken bij diverse evenementen.

Bestuurslid

Frans van den Beemt

Geboren in Tilburg, kernfysicus en werkzaam binnen de wereld van het wetenschappelijk onderzoek. Mijn passie ligt op het gebied van duurzaamheid, milieu, energie en mobiliteit met daarbij het onderhouden van contacten met de 18 overige wijkraden en 4 overige energie coöperaties in Tilburg.

Peter van der Bijl
Bestuurslid

Peter van der Bijl, woont vanaf 1980 in De Blaak, beroep informaticus, 7 jaar in het bestuur, nu Algemeen bestuurslid, aandachtsgebieden inrichting en onderhoud openbare ruimte en voorzieningen in en rondom de wijk, wet- en regelgeving, verduurzaming.

Anne-Marie van den Dungen
Bestuurslid
Portefeuille: secretaris

Sinds 2024 ben ik lid van de wijkraad, anderhalf jaar nadat ik in de Blaak ben komen wonen. Ik heb me in het verleden al veel ingezet voor de gemeenschap. Als secretaris van een stichting die een cultureel centrum beheerde, bij onderwijs en kinderopvang, maar ook bij een vereniging voor palliatieve en terminale zorg. Ik  vind dat iedereen op zijn eigen manier zijn steentje bij kan dragen om de wereld voor jong en oud een beetje mooier te maken.

Bestuursondersteuners

Bestuursondersteuner Zorg, WMO en ouderennetwerk
Nelly van der Bijl

Sinds 1980 woon ik met veel plezier in onze mooie wijk. Mijn loopbaan was in de gezondheidszorg, eerst voor de jeugd en daarna in de ouderenzorg. Vanaf 2013 zet ik me in voor de belangen van en activiteiten voor onze senioren.

Bestuursondersteuner Seniorenactiviteiten
Rob Kaletzky

Juridische adviezen
Jack Withaar

Activiteiten jeugd

Hanny de Kort

Activiteiten jeugd

Angela Driessen

Sinds 2009 woon ik met veel plezier in wijk. Na een aantal jaar ben ik activiteiten gaan initiëren en organiseren, zoals het paaseieren zoeken, de halloweentocht en carnaval. Ook ben ik aanjager geweest van het nieuwe multisportveld. Vanaf 2022 organiseren we nog meer activiteiten voor de jeugd met de jeugdactiviteiten-commissie.

Activiteiten jeugd

Ingrid van Riel

Geboren en getogen in de Blaak en na een paar jaar buiten de Blaak gewoond te hebben sinds 2012 met veel plezier weer terug in de wijk met mijn vriend en drie dochters.

Sinds een paar jaar actief betrokken bij het organiseren van activiteiten voor de jeugd, zoals het Lasergamen, Paaseieren zoeken, de Halloweentocht en Halloweenfeest maar ook Carnavalsfeest voor de jeugd. 

Statuten van Wijkraad de Blaak

Wijkraad De Blaak staat als stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder handelsnummer 41095949. Onze statuten zijn in oktober 2021 herzien.

U kunt de statuten hier downloaden.

In maart 2022 is ook ons huishoudelijk reglement vernieuwd.

U kunt het huishoudelijk reglement hier downloaden.

Vergaderingen

De wijkraad vergadert 11 keer per jaar over lopende zaken in de wijk. Tijdens die vergaderingen worden ook meldingen, klachten en en opmerkingen van bewoners behandeld.

De notulen van die vergaderingen kunt u teruglezen op www.wijkraaddeblaak.nl/verslagen.

Twee keer per jaar vergadert de wijkraad samen met ambtenaren en de wethouder van de gemeente Tilburg, en met de wijkagent(en). Bij deze vergaderingen sluiten ook de bestuursondersteuners aan. Die verslagen publiceren we ook op www.wijkraaddeblaak.nl/verslagen.

Klik hier voor meer informatie over de samenwerking tussen de wijkraad en de gemeente.

Eens per jaar houden we een openbare bewonersvergadering. Die vindt doorgaans plaats in Hofstede De Blaak, en is voor alle buurtbewoners toegankelijk. Tijdens die bewonersvergadering legt het bestuur verantwoording af over de activiteiten en de financiële stand van zaken van het voorgaande jaar. Achteraf is er altijd gelegenheid om vragen te stellen en in gesprek te gaan met de wijkraad. We zijn er immers voor de bewoners!

Klik hier voor meer informatie over de jaarlijkse bewonersvergadering.

Neem contact met ons op

De wijkraad is er voor alle wijkbewoners. Wilt u iets aankaarten, een suggestie doen, of iets aan ons vragen? Dan horen we dat graag! U kunt contact met ons opnemen via deze pagina. In sommige gevallen kan het slimmer zijn direct contact op te nemen met de gemeente. Op onze contactpagina leest u waar u ons of juist de gemeente Tilburg voor kunt benaderen en hoe u met ons of hen in contact komt.

Klik hier om naar onze contactpagina te gaan.