Samenwerking tussen de wijkraad en de gemeente

De wijkraad werkt nauw samen met de gemeente Tilburg om de wijk te verbeteren. Op deze pagina vertellen we u daar meer over.

De wijkraad is een belangrijke schakel tussen de wijk en de gemeente. De gemeente hoort via de wijkraad wat er speelt in de buurt, zowel kleine problemen zoals waar veel zwerfafval ligt als grotere problemen zoals zorgen over de locatie van arbeidsmigrantenhuisvesting. Omgekeerd krijgt de wijkraad weer informatie van de gemeente, zoals voorgenomen plannen rondom de ruimtelijke ordening of vergunningen, of waar de aandachtsgebieden van de gemeente komen te liggen.

Naast informatieuitwisseling gaat de wijkraad ook actief het gesprek aan met de gemeente over beleid. Een belangrijk voorbeeld is de wijkagenda, een ‘levend document’ waarin de belangrijke kernthema’s en aandachtsgebieden worden vastgelegd. De gemeente neemt zo in haar besluitvorming mee wat er belangrijk is in de wijk – en wie weet dat nou beter dan de wijkraad en de bewoners zelf? Om deze reden is het dan ook belangrijk dat we van u horen; door ons te laten weten wat er bij u speelt, kunnen wij dat weer bij de gemeente aankaarten.

Gesprekken en vergaderingen

We doen dat door regelmatig informeel contact te houden met twee ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor De Blaak. Dat zijn Anneke Pulskens (omgevingsmanager) en Samira Ezzahti (wijkregisseur). U kunt hen ook ontmoeten op de jaarlijkse bewonersvergadering, waar ze beide aanwezig zijn en ook een presentatie geven over hun werk.

Daarnaast is er wethouder Evelien Kostermans. Zij is vanuit het college verantwoordelijk voor de wijk.

Fixi

De gemeente gebruikt de Fixi-app om praktische informatie van inwoners te ontvangen. Vroeger was dat de BuitenBeter-app, maar sinds 2021 is de gemeente overgestapt naar dat andere systeem.

Via Fixi kunt u praktische tips doorgeven, bijvoorbeeld een omgewaaide boom, een defecte straatlamp of een tip om bankjes in de wijk te plaatsen.

In dit artikel kunt u lezen hoe de Fixi-app werkt. Fixi werkt op Android en iOS.

Contact

Wilt u contact opnemen met de wijkraad óf met de gemeente? Kijk dan op onze contactpagina.