Kernthema’s

In de Blaak zijn verschillende onderwerpen en thema’s van extra belang. Dat zijn de kernthema’s waar Blaakbewoners bovengemiddeld veel waarde aan hechten, en waar de wijkraad veel aandacht voor heeft. Het gaat bijvoorbeeld over veiligheid (die in de Blaak over het algemeen erg goed is), duurzaamheid (veel inwoners zijn bezig met verduurzamingsmaatregelen), onderwijs en mobiliteit.

Op onderstaande pagina vindt u meer over de thema’s die belangrijk zijn voor de wijk.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een belangrijk thema voor De Blaak. De meeste huizen zijn gebouwd in de jaren 80 en zijn aan verduurzaming toe. Tegelijkertijd zijn veel wijkbewoners bezig met verduurzaming, bijvoorbeeld door zonnepanelen te leggen of hun huizen te isoleren.

Klik hier voor meer informatie over duurzaamheid in de Blaak.

Veiligheid

De Blaak is een veilige wijk, waar weinig overlast en criminaliteit plaatsvindt. Er is veel sociale controle, en de wijk kent over het algemeen een hoogopgeleide groep inwoners met weinig werkloosheid. Ook is er een actieve buurtpreventie, die dagelijks door de wijk loopt en opvallende zaken signaleert.

Op deze pagina vindt u meer informatie over veiligheid in de wijk

Verkeer

De Blaak ligt tussen twee drukke wegen in (de A58 en de Baroniebaan). Dat zorgt nu al regelmatig voor geluids- en milieuoverlast en voor andere zorgen over veiligheid. De gemeente en provincie hebben plannen beide wegen uit te breiden. Daar let de wijkraad goed op. Ook zijn er binnen de wijk verkeersvraagstukken (bijvoorbeeld met parkeerproblematiek rondom de scholen).

Op deze pagina leest u meer over het thema verkeer en mobiliteit.

Activiteiten

In de Blaak vinden veel activiteiten plaats voor zowel kinderen als ouderen. Ook is er een levendige sportvereniging en -cultuur, en een ontmoetingsplaats in Hofstede De Blaak. We publiceren regelmatig aankondigingen en verslagen van evenementen, dus hou dit in de gaten!

Klik hier voor meer informatie over activiteiten in de Blaak.