Na meer dan anderhalf jaar konden we afgelopen 13 oktober weer een bijeenkomst organiseren waarvoor de hele wijk was uitgenodigd: de bewonersavond. Eigenlijk had die in februari moeten plaatsvinden en officieel was dit dan ook het moment waarin we het jaar 2020 afsloten.

De presentatie die tijdens de bewonersvergadering werd gebruikt kunt u hier terugkijken. Daarin staan ook de presentaties van de gemeente, wethouder Marcelle Hendrickx, Kees van Rooij van Energiecoöperatie De Blaak, en de veiligheidscijfers door wijkagent Fred Kools. De notulen van de bewonersvergadering kunt u hier teruglezen.

De wijkraad heeft laten zien welke activiteiten er ondanks corona door konden gaan en wat er met de budgetten is gebeurd in dit gekke jaar. Van veel plannen voor 2021 kwam ook weinig terecht, maar des te meer zin hebben we in de komende tijd. In dit laatste kwartaal staan activiteiten voor ouderen en rondom kerst gepland. En in 2022 kunnen we een grote pubquiz voor de wijk verwachten.

Tijdens de vergadering is met veel woorden van dank en een luid applaus afscheid genomen van voorzitter Frans van Dommelen. Vier (jonge) nieuwe bestuursleden zijn officieel aangesteld: voorzitter Cengo Ulusan, penningmeester Rita Kalb, secretaris Tom van der Meer en lid Tijs Hofmans voor de communicatie.

Extra aandacht was er dit keer voor veiligheid. Niet alleen van wijkagent Fred Kools, die relatief goede misdaadcijfers over de wijk presenteerde. Maar ook over huiselijk geweld, een belangrijk thema voor wijkwethouder Marcelle Hendrickx. Ook – of misschien wel juist – in De Blaak komt dit veel voor, bijvoorbeeld rondom echtscheidingen. Haar boodschap: zorg dat je weet waar je je zorgen over huiselijk geweld kwijt kunt.

Zorgen uit de wijk zijn er over de rommel en overlast op de jongeren-ontmoetingsplaats, de verkeersveiligheid en de parkeerdrukte bij de scholen. Ook werd aangekaart dat sommige trottoirs in slechte staat zijn en maakten bewoners hun zorgen kenbaar over de procedures die gevoerd worden rondom de komst en uitbreiding van het migrantenhotel aan de rand van de wijk. Er zijn deze avond direct afspraken gemaakt om over dit soort onderwerpen met elkaar over door te praten en te zoeken naar oplossingen.

Als het allemaal goed blijft gaan met corona staat de volgende bewonersvergadering gepland voor februari komend jaar. Noteer ‘m vast met potlood in uw agenda!

Als u nog verdere vragen of opmerkingen over het verslag of de presentatie heeft, dan kunt u ons bereiken op secretariaat@wijkraaddeblaak.nl!