Afgelopen periode is het algemeen jaarveslag van de wijkraad voor 2023 goedgekeurd. Ook de financiën zijn akkoord. De informatie is openbaar, en voor alle geïnteresseerden hier te downloaden.

Algemeen jaarverslag 2023

De financiële balans 2023

Het exploitatieoverzicht 2023