Hieronder vindt u de notulen die zijn gemaakt van de jaarlijkse bewonersvergadering in oktober 2021. De wijkraad organiseerde toen in Hofstede de Blaak de bewonersvergadering. Die vindt normaal gesproken plaats in februari, maar vanwege de toen geldende coronamaatregelen is dat verplaatst.

De notulen vindt u hier.

U kunt het verslag en de presentatie die toen zijn gegeven hier teruglezen.