Bewonersvergadering

Op woensdag 21 februari 2018 heeft de jaarlijkse bewonersvergadering van Stichting Wijkraad De Blaak plaatsgevonden.

Voorafgaande aan de vergadering was er een presentatie verzorgd door Remmert Slagter (Omgevingsmanager) en Angelique van de Wouw (Projectleider Wijk aan zet) van de gemeente Tilburg over Burgerparticipatie, de Wijk aan zet, de Wijktoets en de 2-jaarlijkse Lemon-enquête.

Aanwezig bij de vergadering:
• namens het bestuur van de Wijkraad: Frans van Dommelen (voorzitter), Peter van der Bijl (secretaris), John Bertens, Marc Evers, Frans Kuijpers, Ad Schraven en Youri Vos (allen lid)
• kandidaat bestuursleden: Jan Bertens (penningmeester) en Eefje van Eijck (lid)
• bestuursondersteuners: Nelly van der Bijl en Ko Schaaders
• voorzitter van de werkgroep Jeugd: Hanny de Kort
• Wim van Zijl (audiovisuele apparatuur)
• namens de gemeente: Remmert Slagter en Angelique van de Wouw
• belangstellenden uit de wijk: enkele personen