Bewonersvergadering

De wijkraad organiseert ieder jaar een bewonersvergadering. Tijdens die vergadering legt het bestuur verantwoording af over de activiteiten van het afgelopen jaar. We presenteren dan ook het algemeen en het financieel jaarverslag.

Tijdens de bewonersvergadering is er uiteraard ook ruimte om vragen te stellen aan het bestuur. Na afloop is er tijd om na te praten en te borrelen.

Waar en wanneer?

11 mei 2022

Van 20.00 tot omstreeks 22.00. Inloop vanaf 19.30

Bij Hofstede de Blaak

Aanmelden is niet verplicht, maar wel prettig zodat we weten hoeveel mensen er komen. Mail ons op bewonersvergadering@wijkraaddeblaak.nl met het onderwerp Aanmelden

Agenda

De bewonersvergadering is bedoeld om bewoners van De Blaak op de hoogte te houden over lopende zaken uit de buurt. Dat zijn bijvoorbeeld activiteiten, maar ook gemeentelijke zaken. Tijdens de bewonersvergadering is ook altijd iemand van de gemeente Tilburg aanwezig – in dit geval omgevingsmanager Joris Ketelaars en wijkregisseur Diny Maas. Ook komt de wijkagent spreken over veiligheid in de buurt.

De agenda van de bewonersvergadering is als volgt:

1. Opening
2. Presentatie algemeen jaarverslag
3. Presentatie financieel jaarverslag + huishoudelijk regelement
4. Presentatie veiligheidscijfers door wijkagent Fred Kools
5.Buurtpreventie
6. Wijkagenda door gemeente Tilburg
7. Meerjarenprogramma door gemeente Tilburg
8. Nieuwe communicatiekanalen wijkraad
9. Evenementen
10. Rondvraag

Eerdere bewonersvergaderingen

De wijkraad houdt normaal gesproken ieder jaar in februari een bewonersvergadering. Vanwege de coronamaatregelen werd de vergadering in 2021 verplaatst naar oktober. Het verslag daarvan en de presentatie die toen werd gegeven kunt u hier teruglezen.

Lees hier het verslag en de presentatie van de bewonersvergadering in oktober 2021.