Op 1 juli 2021 is in Nederland de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking getreden. Dat heeft gevolgen voor de statuten van de wijkraad. In dit artikel vertellen we over die wijzigingen en kunt u de gewijzigde statuten zien.

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen is een landelijke nieuwe wet die op 1 juli in werking trad. U kunt er meer informatie over vinden op de site van de Rijksoverheid. Doel van de wet is om de kwaliteit van het bestuur en het toezicht daarop te verbeteren bij verenigingen en stichtingen. De wet schrijft voor wat er in de statuten moet staan over taken, bevoegdheden en verplichtingen van het bestuur. Ook kleine stichtingen zoals de wijkraad moeten daaraan voldoen. U kunt hier het concept van de nieuwe statuten bekijken.

Wijzigingen

Vanwege die wet is het nodig dat we bij de wijkraad onze statuten wijzigen. We hebben artikelen over belet en/of ontstentenis van de bestuurders toegevoegd. Ook zijn het stichtingsbestuur en het dagelijks bestuur gewijzigd, en zijn er taken weggevallen van de gemeenschapsvergadering.

We hebben ook een wijziging doorgevoerd die niet verplicht was voor de WBTR. Dat is de wijziging dat de maximale zittingsperiode van een bestuurslid negen jaar is. Dat was altijd zes jaar.

Tijdens de bewonersvergadering op 13 oktober bespreken we de nieuwe statuten. In de komende bestuursvergadering van de wijkraad beslissen we over de wijzigingen. U kunt in de komende 14 dagen reageren op het voorstel. Wij zijn via e-mail bereikbaar op secretariaat@wijkraaddeblaak.nl.

Klik hier om het concept voor de gewijzigde statuten te bekijken.