Hieronder vindt u de notulen van de wijkraadvergadering van 8 september 2021.

Bij deze vergadering waren ook de politie en de gemeente aanwezig. De wijkraad vergadert twee keer per jaar in deze samenstelling om lopende zaken rondom veiligheid en de openbare ruimte te bespreken.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen via secretariaat@wijkraaddeblaak.nl.

Notulen wijkraad 8 september 2021 met politie en gemeente