De jaarlijkse bewonersvergadering van de wijkraad vindt plaats op 13 oktober aanstaande. U bent die avond welkom in Hofstede De Blaak, waar we u op de hoogte houden van de ontwikkelingen in en rondom de wijk, en over wat de wijkraad het afgelopen anderhalf jaar heeft gedaan.

Datum: 13 oktober 2021
Tijdstip: inloop vanaf 19.30, aanvang 20.00, tot ongeveer 22.00
Locatie: Hofstede de Blaak

Normaal gesproken vindt de jaarlijkse bewonersvergadering van de wijkraad in februari plaats. Vanwege de coronamaatregelen hebben we die dit jaar uitgesteld. Tijdens de vergadering op 13 oktober vertellen we dan ook over onze activiteiten die we over 2020 hebben uitgevoerd. In 2022 vindt er (hopelijk!) weer een nieuwe bewonersvergadering plaats in februari.

Agenda

Tijdens de bewonersvergadering is het gehele bestuur van de wijkraad aanwezig. We geven verantwoording over wat we de afgelopen periode hebben gedaan voor de wijk, en welke onderwerpen er spelen. Ook zijn de politie en gemeente aanwezig om informatie te geven.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

1. Voorstellen en installeren van nieuwe leden wijkraad
Nieuwe leden zijn Cengo Ulusan (voorzitter), Tom van der Meer (secretaris), Tijs Hofmans (communicatie)

2. Veiligheidscijfers in de wijk door politie

3. Presentatie gemeente door wethouder Marcelle Hendrickx

4. Presentatie Energiecoöperatie De Blaak

5. Presentatie project Teren Veldje door Angela Driessen

6. Wijkagenda gemeente/wijkraad door gemeente Tilburg

7. Presentatie algemeen jaarverslag 2020

8. Presentatie financieel jaarverslag 2020 en begroting 2021/kascontrole

9. Meerjarenprogramma openbare ruimte De Blaak

10. Nieuwe statuten voor Wijkraad

11. Belangrijke lopende zaken in de wijk (verkeer, daklozenopvang, migrantenhuisvesting etc.)

     

Uiteraard is er na afloop gelegenheid zelf vragen te stellen en het gesprek met de wijkraad aan te gaan.

Let op: coronamaatregelen

In verband met de coronamaatregelen is het belangrijk dat we weten op hoeveel aanwezigen we kunnen rekenen. We willen geen maximum aantal bewoners toelaten, maar we vragen u wel zich vooraf aan te melden zodat we een beeld hebben van hoeveel mensen er komen. U kunt aanmelden door een e-mail met het onderwerp ‘Aanmelden bewonersvergadering’ te sturen naar bewonersvergadering@wijkraaddeblaak.nl.

Alvast dank voor de moeite en hopelijk tot binnenkort!