Algemeen en financieel jaarverslag 2022

Stichting Wijkraad De Blaak maakt ieder jaar een jaarverslag. Daarin beschrijven we wat er in het afgelopen jaar speelde in de wijk, welke activiteiten we hebben georganiseerd en welke initiatieven we hebben ontplooid om de wijk te verbeteren.

Ook hebben we een financieel jaarverslag met daarin onze inkomsten en uitgaven.

Beide jaarverslagen lichten we toe op de jaarlijkse bewonersvergadering. Die vindt dit jaar plaats op woensdag 24 mei. Voor meer informatie kijkt u hier.

U kunt het algemeen jaarverslag 2022 hier downloaden

Het financieel jaarverslag 2022 kunt u hier downloaden.

2023-05-24T18:22:24+00:00May 18, 2023|Uncategorized|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment

Go to Top