Kom op 15 november naar de bijeenkomst in het Sportcafé.

De vergrijzing neemt toe, dementie komt vaker voor. Dit merken we ook in De Blaak. We kennen allemaal wel iemand die vergeetachtig is of dementie heeft. We komen steeds meer mensen met (een voorstadium van) dementie tegen op straat, in de wijk, in de winkel en bij verenigingen. Mensen met dementie willen ondanks deze ziekte graag zolang mogelijk mee blijven doen, iets voor anderen kunnen betekenen en thuis blijven wonen.

Hoe kunnen we mensen met dementie en hun naasten de juiste ondersteuning bieden? Als mantelzorger van een partner of ouder met dementie, als vrienden van, als buurtgenoot, als vereniging of als professional?

Wijkraad De Blaak organiseert samen met Mia Vugts, dementieconsulent van de
Wever, deze bijeenkomst. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a.:

 cijfers rondom dementie en de verschillende vormen van dementie
 kenmerken en mogelijke problemen bij dementie
 hoe kun je iemand met dementie helpen, ondersteuning bieden
 bij wie kun je terecht met vragen en voor ondersteuning
 uitleg over de geheugenwinkel

Deze ochtend zullen er tevens 2 medewerkers van Alzheimer Nederland met een
stand aanwezig zijn in het sportcafé. Saskia van Zijl, sociaal werker van ContourdeTwern voor De Blaak, Mieke deVriend, sociaal werker mantelzorg van ContourdeTwern en een wijkverpleegkundige van Het
Laar zijn deze ochtend eveneens aanwezig om u desgewenst informatie te geven en/of vragen te beantwoorden.

Zoals u ziet genoeg om samen te bespreken. We hopen velen van u te mogen ontmoeten op deze informatieve ochtend, waarbij u vanaf 10.00 uur wordt ontvangen met een kopje koffie, u aangeboden door Wijkraad de Blaak.

Datum: woensdag 15 november 2023
Tijd: 10.15-12.00 uur
Locatie: Sportcafé De Blaak, Grebbe 63

Nadere informatie te verkrijgen bij Nelly van der Bijl (bestuursondersteuner Zorg, WMO en ouderennetwerk van Wijkraad De Blaak). Aanmelden voor deze ochtend is gewenst maar niet verplicht. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar nelly@wijkraaddeblaak.nl of bellen naar 0642575760.