De gemeente Tilburg werkt aan plannen om het verkeer in de binnenstad te ontlasten en om de doorstroom op de Ringbanen te verbeteren. Daar krijgt de Blaak mee te maken. Volgens de plannen wordt bijvoorbeeld de Baroniebaan drukker. De wijkraad ging onlangs in gesprek met de gemeente om te praten over de nieuwe plannen.

De plannen van de gemeente Tilburg hebben als doel om het verkeer in de stad op een andere manier om te leiden. In de toekomst groeit het aantal inwoners van de stad en dus het aantal autoritten, maar er zijn ook andere problemen. Zo wil de gemeente minder auto’s in het centrum laten rijden, en moet de Ringbaan West rustiger worden.

Het is al langer bekend dat de gemeente minder auto’s over de Ringbaan West wil sturen. De wijkraad heeft daarop al een tijd geleden bezwaar gemaakt tegen die plannen. Een logisch gevolg van die plannen is namelijk dat er méér verkeer over de Baroniebaan komt te rijden, langs de Blaak op. De wijkraad, en ook veel inwoners die aan de rand van de wijk wonen, hebben zorgen over de geluids- en milieueffecten als de Baroniebaan drukker wordt.

Daarom hebben we onlangs een gesprek aangevraagd met de gemeente. De wijkraad wilde weten wat de gemeente precies voor ogen heeft en wat de (mogelijke) gevolgen daarvan zijn.

We hebben de presentatie van de gemeente hier online gezet.

In de plannen komen een paar dingen naar voren. Er zijn meerdere scenario’s bekeken om te zien hoe het verkeer het beste kan worden omgeleid.

Na gesprekken met meerdere partijen is er een gedetailleerder plan opgesteld waarbij verschillende wegen in met name het centrum en de binnenstad tot 30-kilometerwegen worden omgebouwd, en sommige 70-kilometerwegen naar 50-kilometerwegen. Ook wordt de weg verbeterd in het noordoosten van Tilburg wat verkeer beter moet laten doorstromen richting de A50 om de binnenstad en de Ringbaan West te ontzien.

In de plannen ligt, zoals verwacht, een belangrijke rol voor de Burgemeester Baron Van Voorst-tot-Voorstweg en de Baroniebaan. Daar gaat inderdaad meer verkeer over heen, al blijft dat volgens de prognoses van de gemeente beperkt. Nu gaat het om 30.000 ritten per dag, en dat zou stijgen naar 33.000 in 2030.

De wijkraad heeft desondanks nog veel zorgen en vragen. Zo is de verwachte stijging van verkeer nog alleminst zeker. Er zijn nog veel onduidelijke factoren, zoals de bevolkingsgroei en de invloed van de energietransitie op het verkeer.

Belangrijker nog is dat de gemeente op dit moment nog geen duidelijke geluids- of milieueffectrapportages beschikbaar heeft. Het is dus niet bekend hoeveel geluid en milieuoverlast er nu is van het verkeer op de Baroniebaan, en hoe dat gaat veranderen. Zeker in combinatie met de verbreding van de A58 in de toekomst is dat een belangrijke vraag waar we graag antwoord op hebben.

De wijkraad blijft gelukkig in nauw contact staan met de gemeente. We hebben inmiddels ook een nieuw gesprek gepland, waar ook vertegenwoordigers van andere wijkraden zoals Zorgvlied bij aansluiten. Dat gesprek staat gepland in september. We houden u hier op de site daarvan op de hoogte.