De buurtpreventie

Tilburg heeft een actieve groep vrijwilligers die samen de buurtpreventie vormen. Zij signaleren verdachte of onveilige situaties in de buurt en staan in nauw contact met zowel de politie en BOA’s als de gemeente. De buurtpreventie bestaat uit twee onderdelen: de loopgroep die door de wijk loopt (herkenbaar aan hun oranje jassen), verdachte situaties signaleert en indien nodig alarmeert, en een Facebook-groep waarin situaties rond openbare orde en (sociale) veiligheid worden gedeeld met andere buurtbewoners.

Op deze pagina leest u meer over wat de buurtpreventie doet en hoe u mee kunt doen.

Wat doet de buurtpreventie?

De buurtpreventie bestaat uit vrijwilligers die zich actief inzetten om de wijk veiliger te maken door rond te lopen en te kijken, en medebewoners te waarschuwen. Meer ogen betekent immers meer veiligheid!

De buurtpreventie bestaat uit twee onderdelen: loopgroepen die door de wijk gaan en verdachte situaties signaleren, en een Facebook-groep waarin situaties worden gedeeld met wijkbewoners.

Alledrie de groepen worden beheerd door vrijwilligers die bij verdachte of mogelijk onveilige situaties het zogenaamde SAAR-protocol volgen:

S – Signaleren van feiten
A – Alarmeren van de Politie
A – Appen via de Whatsapp groep
R – Reageren met aanvullende informatie

Als de groepen iets signaleren, geven ze dat door aan de nodige instanties, bijvoorbeeld via het alarmnummer 112 bij dringende situaties of bij de wijkagent bij minder dringende. Vervolgens wordt de situatie gemeld via de andere groepen, om zo weer te kunnen worden doorgespeeld naar Blaakbewoners die daarmee mogelijk zelf een oogje in het zeil kunnen houden.

Loopgroep

In de Blaak zijn verschillende loopgroepen actief. Zoals de naam al zegt lopen deze vrijwilligers met name in de avonduren door de wijk. U herkent hen aan de gekleurde jassen en aan hun legitimatebewijs. De loopgroepen lopen op verschillende tijdstippen en via afwisselende routes door de Blaak. Zij signaleren mogelijk verdachte situaties, maar ook zaken zoals illegaal gestort vuil, openstaande ruiten van een auto, openstaande ramen van huizen, hinderlijk fout geparkeerde auto’s. Indien nodig en verantwoord, spreken de leden van de loopgroep personen aan. U kunt hen altijd aanspreken als u ze ziet!

De loopgroepen worden aangestuurd vanuit de gemeente Tilburg. Vrijwilligers die zich erbij willen aansluiten moeten daarvoor een korte cursus volgen en moeten een VOG kunnen overleggen. Beide worden door de gemeente betaald. Periodiek vindt er onderling overleg plaats, net als met de boa’s en politie.

Wilt u meer weten over de loopgroepen of heeft u interesse zich daarbij aan te sluiten? Dan kunt u kijken op de website van de gemeente Tilburg. U kunt ook direct mailen naar buurtpreventie@tilburg.nl, of hierover contact zoeken met de wijkagent.

Facebook

De buurtpreventie beheert een (gesloten) Facebook-groep voor bewoners van de Blaak. Daarin wordt informatie over lopende veiligheidszaken gedeeld met bewoners. Die kunnen zelf ook informatie aandragen rondom gebeurtenissen op het gebied van openbare orde en (sociale) veiligheid in de Blaak. De groep wordt door een kleine groep vrijwilligers gemodereerd.

Informatie uit deze Facebook-groep wordt door de moderatoren, indien nodig of zinvol, gedeeld met de buurtpreventie-loopgroep.

Er gelden een paar regels in de Facebook-groep. Die worden door de moderatoren gemonitord en gehandhaafd.

1. Wees aardig en beleefd
We moeten er met zijn allen een uitnodigende omgeving van maken. Behandel iedereen met respect. Gezonde disscussie zijn toegestaan, maar alleen op een vriendelijke toon.

2. Geen promoties of spam
Geef deze groep meer dan u zelf neemt. Zelfpromotie, spam en irrelevante links zijn niet toegestaan.

3. Respecteer ieders privacy
Voor lidmaatschap van deze groep is wederzijds vertrouwen nodig. Authentieke, expressieve discussies dragen bij aan groepen, maar kunnen ook gevoelig en privé zijn.

4. Geen verloren voorwerpen
Berichten over verloren of gevonden voorwerpen, huisdieren of fietsen zijn niet bedoeld voor de veiligheidsgroep. Daarvoor is er een openbare pagina voor de Blaak. https://www.facebook.com/DeBlaak

Aanmelden
Buurtbewoners die zich aanmelden bij de groep kunnen berichten lezen, plaatsen (via de moderatoren) of relevante reacties geven die mogelijk bijdragen aan een veilige leefomgeving. Wie zich wil aanmelden moet aan 3 criteria voldoen:

1. Uw eigen Facebook-pagina moet worden opengesteld voor de moderatoren.
2. U moet in de Blaak wonen.
3. U moet 18 jaar of ouder zijn.

WhatsApp

WhatsApp is inmiddels voor de meeste Nederlanders een populair communicatiemiddel, óók op het gebied van veiligheid. Vroeger was er een officiële WhatsApp-groep die door de buurtpreventie en de gemeente werd beheerd, maar die groep bestaat helaas niet meer.

In plaats bestaan er vaak op straat- of wijkniveau onofficiële groepen waarin buren onderling communiceren. Als u het liefst via WhatsApp op de hoogte wil worden gehouden over veiligheidsaspecten in de buurt, vraag dan eens rond bij uw buren of er zo’n groep bestaat.

U kunt natuurlijk ook zelf een groep oprichten. Let er in dat geval op dat u goede afspraken maakt (wie mag wat posten, wanneer en voor welk doel), en hou de privacy van burgers goed in de gaten.