Het Bestuur

Voorzitter
Frans van Dommelen
Tel.: 013 – 850 75 70
E-mail: secretariaat@wijkraaddeblaak.nl

Secretaris
Peter van der Bijl
Tel.: 013 – 467 31 74
E-mail:
secretariaat@wijkraaddeblaak.nl

Lid
John Bertens
Tel.: 06 – 27 15 90 29
E-mail: secretariaat@wijkraaddeblaak.nl

Penningmeester / 
Coördinator Bewonersbudget
Jan Bertens
Tel.: 06 – 29 44 99 41
E-mail:
secretariaat@wijkraaddeblaak.nl

Lid
Marc Evers
Tel.: 06 – 27 84 13 52
E-mail: secretariaat@wijkraaddeblaak.nl

Lid
Eefje van Eijck
Tel.: 06 – 51 60 38 27
E-mail:
secretariaat@wijkraaddeblaak.nl

Lid
Frans Kuijpers
Tel.: 013 – 545 15 08
E-mail: secretariaat@wijkraaddeblaak.nl

Lid
Youri Vos
Tel.: 06 – 41 56 75 27
E-mail:
secretariaat@wijkraaddeblaak.nl

De werkgroepen, bestuursondersteuners en adviseurs en hun aandachtsgebieden
Zij kunnen het bestuur van de wijkraad gevraagd en ongevraagd van advies dienen

Alle activiteiten van de werkgroepen, bestuursondersteuners en adviseurs komen tot stand in overleg met het bestuur, worden namens het bestuur uitgevoerd en worden geleid vanuit het bestuur van de wijkraad;

De wettelijke aansprakelijkheid van zowel de werkgroepen, bestuursondersteuners als de adviseurs bij activiteiten namens de wijkraad, wordt gedekt door de door de gemeente afgesloten vrijwilligersverzekering.

Bestuursondersteuner Zorg, WMO en ouderennetwerk
Nelly van der Bijl
Tel.: 013 – 467 31 74
E-mail: Nelly@wijkraaddeblaak.nl

Bestuursondersteuner  Seniorenactiviteiten
Ko Schaaders
Tel.: 06 – 53 81 70 23
E-mail: Ko@wijkraaddeblaak.nl

Vz. Werkgroep Activiteiten
Nino Wouters
Tel.: 06 – 20364225
E-mail: ninowouters@gmail.com

Vz. Werkgroep Jeugd en Ontspanning
Hanny de Kort
Tel.: 013 – 590 00 11
E-mail: hannydekort@gmail.com

Juridische adviezen
Jack Withaar
Tel.: 06 – 51 65 72 93
E-mail: j.withaar@planet.nl