Het Bestuur

Voorzitter
Frans van Dommelen
013 – 850 75 70
secretariaat@wijkraaddeblaak.nl

Penningmeester
Jan Bertens
06 – 29 44 99 41
jan@wijkraaddeblaak.nl

Lid
John Bertens
06 – 51 0 54 0 58
john@wijkraaddeblaak.nl

Secretaris
Peter van der Bijl
013 – 467 31 74
secretariaat@wijkraaddeblaak.nl

Lid
Marc Evers
06 – 27 84 13 52
secretariaat@wijkraaddeblaak.nl

Lid
Eefje van Eijck
06 – 51 60 38 27
secretariaat@wijkraaddeblaak.nl

Lid
Anika Vermeer
06 – 43 01 15 61
anika@wijkraaddeblaak.nl

Lid
Youri Vos
06 – 41 56 75 27
secretariaat@wijkraaddeblaak.nl

De werkgroepen, bestuursondersteuners en adviseurs en hun aandachtsgebieden
Zij kunnen het bestuur van de wijkraad gevraagd en ongevraagd van advies dienen

Alle activiteiten van de werkgroepen, bestuursondersteuners en adviseurs komen tot stand in overleg met het bestuur, worden namens het bestuur uitgevoerd en worden geleid vanuit het bestuur van de wijkraad;

De wettelijke aansprakelijkheid van zowel de werkgroepen, bestuursondersteuners als de adviseurs bij activiteiten namens de wijkraad, wordt gedekt door de door de gemeente afgesloten vrijwilligersverzekering.

Bestuursondersteuner Zorg, WMO en ouderennetwerk
Nelly van der Bijl
013 – 467 31 74
Nelly@wijkraaddeblaak.nl

Bestuursondersteuner  Seniorenactiviteiten
Ko Schaaders
06 – 53 81 70 23
Ko@wijkraaddeblaak.nl

Juridische adviezen
Jack Withaar
06 – 51 65 72 93
j.withaar@planet.nl

Vz. Werkgroep Jeugd en Ontspanning
Hanny de Kort
013 – 590 00 11
hannydekort@gmail.com