BELEIDSVISIE WIJKRAAD DE BLAAK


Beleidsvisie Wijkraad De Blaak

Met de beleidsvisie geeft Wijkraad De Blaak de richting aan waarlangs de ontwikkeling van het unieke stadsdeel De Blaak dient te verlopen.

De wijkraad heeft deze beleidsvisie tijdens de bewonersvergadering op 24 februari 2016 gepresenteerd. De beleidsvisie is in te zien door op de onderstaande link te klikken.

Beleidsvisie-wijkraad-De-Blaak-2015

De bewoners kunnen eventuele ideeën, commentaar, suggesties, aanvullingen of vragen mailen naar: secretariaat@wijkraaddeblaak.nl

 

SPEERPUNTEN

  • Duurzaamheid
  • Gezondheid en welzijn
  • Aandacht voor en het organiseren van activiteiten voor alle doelgroepen
  • Natuurbeleid
  • Veiligheid
  • Communicatie met en stimuleren van de betrokkenheid van alle doelgroepen