Verkeersveiligheid

In de Blaak spelen verschillende kwesties rondom verkeersveiligheid. Op bepaalde doorgaande wegen (met name de Weteringenlaan en de Beeklaan) wordt nogal eens te hard gereden. Een ander langdurig probleem speelt zich rondom de scholen. Daar ervaren zowel omwonenden als schoolgangers overlast van ouders die ‘s ochtends en ‘s middags hun kinderen afzetten en ophalen. Op deze pagina vertellen we meer over de uitdagingen rondom verkeersveiligheid in de wijk en wat we daaraan doen.

Parkeerproblemen bij scholen

Een terugkerend verkeersprobleem in de Blaak is de parkeersituatie rondom de twee basisscholen. ‘s Ochtends en ‘s middags zetten veel ouders hun kinderen met de auto af, om vervolgens door te rijden naar hun werk. Dat zorgt voor veel problemen in de straten rondom de scholen en op de parkeerplaats bij het winkelcentrum.

Deze verkeersproblematiek is bekend bij zowel de wijkraad als bij de gemeente en de politie. De wijkagenten en de BOA’s gaan regelmatig in de drukke uren langs bij de scholen om ouders op hun gedrag aan te spreken. De gemeente denkt ondertussen over nieuwe regelgeving zoals parkeerverboden, maar voorlopig zijn die regels er nog niet. Vaak gaat het na een interventie van de politie een tijdje goed, maar vaak ontstaan er na verloop van tijd opnieuw problemen.

De wijkraad kaart de parkeerproblemen aan bij de politie en BOA’s als wij signalen krijgen van overlast. Ook willen we in de toekomst een informatieavond organiseren voor ouders én omwonenden.

Ervaart u parkeer- of verkeersoverlast rondom de scholen? Dan kunt u altijd contact opnemen met de politie. U vindt de contactinformatie over de wijkagenten op deze pagina. Ook wij horen graag over uw ervaringen. We kunnen alleen meedenken als we weten wat er speelt, dus neem vooral contact met ons op als er iets speelt.

Victor Veilig

Als u hem ziet, herkent u hem meteen: Victor Veilig. Deze felgroene poppetjes staan strategisch langs drukke of onveilige straten en straathoeken geplaatst. De Victor-poppen waarschuwen automobilisten voor potentiële risico’s op de weg, bijvoorbeeld omdat het zicht om een hoek slecht is of omdat er vaak kinderen op die weg spelen. Wijkraad de Blaak heeft een aantal Victor Veiligs in beheer. Die kunnen we op verzoek in uw straat plaatsen.

Wilt u een Victor Veilig in uw straat plaatsen? Neem dan contact met ons op.

Snelheid

De Blaak is een typische ‘bloemkoolwijk‘. Dat betekent dat er buiten de vele woonerven ook een paar grotere doorgaande wegen zijn (specifiek de Weteringenlaan, de Stroomlaan en de Beeklaan). Op die wegen wordt regelmatig (te) snel gereden door automobilisten. Dat levert niet de vanzelfsprekende veiligheidsrisico’s op, maar ook overlast voor buurtbewoners. De wijkraad wil een verbindende rol hebben tussen die bewoners en de politie en gemeente.

De politie plaatst periodiek (digitale) snelheidsborden op de wegen om automobilisten op hun snelheid te wijzen. De politie plaatst die borden eerder als de wijkagent hoort dat er problemen zijn. De wijkraad kan daarbij helpen vanwege de nauwe contacten met de wijkagent. We horen het daarom graag als u overlast van hardrijders ervaart in uw wijk. Hoe meer bewoners die overlast aan ons doorgeven, hoe groter de kans dat de politie daar iets aan kan doen. Ook praten we met de gemeente Tilburg over de mogelijkheid om de maximumsnelheid op deze wegen naar 30km/u te verlagen.

U kunt overlast direct doorgeven aan de wijkagent, maar neem vooral ook contact op met de wijkraad bij overlast.

De wijkagent

De Blaak kent twee wijkagenten. U kunt bij hen terecht voor vragen of klachten rondom veiligheid in de wijk.

Wilt u weten waar u de wijkagenten voor kunt aanspreken, of hoe u contact met hen kan opnemen, kijk dan hier.

www.wijkraaddeblaak.nl/wijkagent