Bewonersbudget

BEWONERSBUDGET (Verrijk je Wijk) IN DE BLAAK

Met het bewonersbudget financiert de gemeente ideeën van inwoners om hun leefomgeving gezelliger, socialer of veiliger te maken, onder het motto “heb je een idee, de gemeente betaalt mee”. Denk hierbij aan straatfeesten, sportevenementen, speeltoestellen in de speeltuin bij de Hofstede of een schoonmaakactie in de wijk.

Het toegewezen bewonersbudget van de gemeente wordt door de Wijkraad De Blaak beheerd. Een aanvraag van u als bewoner van de Blaak kunt u daarom indienen bij de Wijkraad, waar de aanvraag zal worden beoordeeld. Het vaste aanspreekpunt voor het bewonersbudget binnen de Wijkraad is de penningmeester.
Tel. 06-29 44 99 41, E-mail: penningmeester@wijkraaddeblaak.nl.

Verdere informatie is te vinden op de internetpagina van de Gemeente.

Een aanvraagformulier kunt u hier downloaden.

De criteria waaraan uw aanvraag moet voldoen vindt u hier.

De procedure voor de behandeling van uw aanvraag treft u hier aan.