Bewonersbudget

BEWONERSBUDGET (Verrijk je Wijk) IN DE BLAAK

Met het bewonersbudget financiert de gemeente ideeën van inwoners om hun leefomgeving gezelliger, socialer of veiliger te maken, onder het motto “heb je een idee, de gemeente betaalt mee”. Denk hierbij aan straatfeesten, sportevenementen, speeltoestellen in de speeltuin bij de Hofstede of een schoonmaakactie in de wijk.

Het toegewezen bewonersbudget van de gemeente wordt door de Wijkraad De Blaak beheerd. Een aanvraag van u als bewoner van de Blaak kunt u daarom indienen bij de Wijkraad, waar de aanvraag zal worden beoordeeld. Het vaste aanspreekpunt voor het bewonersbudget binnen de Wijkraad is de penningmeester.
Tel. 06-29 44 99 41, E-mail: secretariaat@wijkraaddeblaak.nl.

Verdere informatie is te vinden op de internetpagina van de Gemeente.

Een aanvraagformulier kunt u hier downloaden.

De criteria waaraan uw aanvraag moet voldoen vindt u hier.

De procedure voor de behandeling van uw aanvraag treft u hier aan.


ACTIVITEITEN GESPONSORD VANUIT HET BEWONERSBUDGET


10 JAAR FIETSTOCHTEN

Afgelopen zomer was het voor het 10e jaar dat de Blaakfietstochten werden georganiseerd.

Naar aanleiding van een enquête in begin 2007 is destijds door de Wijkraad een werkgroepje gevormd en werd op 24 mei 2007 de 1e fietstocht verreden.

Van dit werkgroepje maken Albert van Nieuwburg en Wim van Zijl als oudgedienden nog steeds deel uit. Jan van de Louw is vorig jaar Ton van der Meer (na 8 jaar trouwe dienst) opgevolgd en i.v.m. verhuizing gaat Rien van Wensen ons nu na 10 jaar verlaten.

Voor Rien wordt dus voor komende fietsseizoenen (april t/m oktober) een opvolger gezocht.

Om elkaar ook te kunnen blijven ontmoeten in de maanden november t/m maart is al snel uit de groep de suggestie gekomen om in die maanden te gaan wandelen. De wandelingen van ong. 5 kwartier in de omgeving van de Blaak worden dan afgesloten met koffie drinken bij de dinsdagochtend koffiegroep in de Hofstede.

Op dinsdag 3 oktober werd de laatste fietstocht van dit seizoen verreden en naar goede gewoonte in het Sportcafé afgesloten met een lunch, dit keer in de vorm van een koffietafel.

Om dit 2e lustrum de nodige aandacht te geven was ook Frans van Dommelen, de voorzitter van de Wijkraad aanwezig om zijn waardering voor de deelnemers en zeker voor de vier “routeplanners” uit te spreken. Hij benadrukte dat de wijkraad het van belang vindt dat er activiteiten worden georganiseerd die de sociale cohesie in de wijk bevorderen en zeker wanneer dit gebeurt in het sportieve vlak. Reden ook voor de wijkraad om dit te blijven stimuleren in de vorm van een bijdrage in de kosten van de lunch waarmee steeds in oktober het fietsseizoen wordt afgesloten.

Rina Vugts reikte daarna namens alle deelnemers aan Albert van Nieuwburg, Rien van Wensen, Jan van de Louw en Wim van Zijl een mooi en sierlijk plantenbakje uit als dank voor de gevarieerde en fijne fietstochten die zij elke keer uitzetten.

Tot slot werd aan Ton v/d Meer, die wel nog steeds meefietst als “laatste man” en aan Rien van Wensen een fles wijn uitgereikt als dank en waardering voor het in vele seizoenen uitzetten van de fietsroutes.

De rijkelijk voorziene lunch werd daarna nog geruime tijd op geanimeerde wijze voortgezet.


IMPRESSIE VAN DE BUURT BBQ IN DE NIERS


 

 

 

 

 

 

 

 


BEZOEK AAN HET PHILIPS-MUSEUM  – VAN GLOEILAMP TOT MRI-SCAN –

Onze excursie van 18 april ging naar Eindhoven om het Philips museum te bezoeken en zoals gebruikelijk carpoolden we weer. Met de 19 deelnemers dronken we eerst een kopje koffie, waarna we gesplitst werden in twee groepen en op weg gingen met onze gidsen. De rondleiding begon met een stap terug in de tijd vóór de elektriciteit doordat we een kamer binnen kwamen die schaars verlicht was met kaarsen en versierd met een uitvergrote reproductie van de Aardappeleters van Vincent van Gogh. Die sfeer dus. Hierna volgde een tentoonstelling van Philips producten, van gloeilamp tot het eerste televisietoestel en verder. Schermen toonden de nieuwste ontwikkelingen op medisch-technisch gebied met door Philips gemaakte apparaten.

Bloem in een gloeilamp

Hoe het allemaal begon zagen we daarna in het oudste gedeelte van het museum: de oude fabriek die in 1891 werd begonnen en die volledig in originele staat is ingericht. Dat betekent ook dat het er koud was, want vuur was er natuurlijk te gevaarlijk. Het was gids de heer Van de Spijker als oud-leraar wel toevertrouwd om ons een duidelijke uitleg te geven over de ontwikkeling van de allereerste Philips gloeilamp. Wel heel technisch allemaal, maar we volgden in gedachten toch Gerard Philips, die toen al afgestudeerd werktuigbouwkundig ingenieur was en geïnteresseerd in elektriciteit, op zijn reis naar Glasgow om een studie te volgen in elektrisch licht en krachtoverbrenging, dit omdat in Schotland en Engeland de gloeilamp al op o.a. schepen werd gebruikt ter vervanging van kaarsen. Na aanpassingen aan het model dat daar in gebruik was, begon de opmars van de gloeilamp en alles wat volgde.

Met een kort bezoek aan de museumwinkel besloten we onze interessante reis door de tijd.

Philips - Connecting the world

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BEZOEK BLAAKSENIOREN AAN DE SULEYMANIYE MOSKEE

Zoals in de tijd van het Rijke Roomse Leven Katholieken geld bijeenbrachten voor de bouw van kerken, zo doneerden Turkse Moslims geld om een moskee te kunnen bouwen. Die moskee in de vorm van de halve maan met twee minaretten van 36 meter, ontworpen door de architecten Bert Toorman en Hilmi Sahin, kwam er in 2003 aan de Wandelboslaan 2 en daar brachten we met 36 Blaakbewoners op 21 maart een bezoek. Bij aankomst
werden we in de ontvangstruimte voorzien van (sterke) Turkse koffie of thee, waarna de heer Suleyman Balkaya, al 20 jaar beheerder van deze Suleymaniye Moskee, ons meenam richting de gebedsruimte. Alvorens die te betreden deden we onze schoenen uit in een garderobe waar i.p.v. kledinghaken voor jassen vakken tegen de muren waren aangebracht waar het schoeisel in kon worden opgeborgen.
Bij het binnenlopen van de gebedsruimte, waar plaats is voor 1200 personen, viel ons als eerste het zachtblauwe tapijt op met de ingeweven, door geometrische versieringen omlijste, individuele gebedsplaatsen. Het zou toch zonde zijn daar met schoenen overheen te lopen! Ook de wanden waren met geometrische figuren versierd, waartussen zich koranverzen bevonden. De heer Suleyman Balkaya vertelde ons dat degenen die deze verzen op de muur aanbrachten, de teksten niet konden lezen, omdat de koran is geschreven in het Arabisch en het Turks is nu eenmaal geen Arabische taal. Toch stellen veel Moslims die het Arabisch niet machtig zijn er een eer in hele teksten van de koran uit het hoofd te kunnen citeren. Rondkijkend zagen we tegen de muren een soort preekstoel en een tweede verhoging in de vorm van een trap. Die laatste wordt door de imam vooral gebruikt bij het Vrijdaggebed. Verder een nis van waaruit wordt opgeroepen tot het gebed.
Het achterste gedeelte van de gebedsruimte heeft een groot balkon, uitsluitend bestemd voor vrouwen, van waaruit men alles wat beneden gebeurt kan volgen. Dit gedeelte is alleen toegankelijk via een aparte ingang en trap. Op onze vraag waarom mannen en vrouwen zo strikt gescheiden zijn, antwoordde de heer Suleyman Bakaya dat alle aandacht gericht moet zijn op het gebed en dat de aanwezigheid van mannen en vrouwen in één ruimte daarvan zou kunnen afleiden, mede gezien de lichaamsbewegingen die bij het gebed horen. Tot de 12e eeuw waren zelfs kleuren in een moskee verboden.
In de moskee bevindt zich ook een bibliotheek, een kapper en een supermarkt en omdat we nog even tijd hadden, namen we in die laatste een kijkje. Jammer dat het Turkse brood was uitverkocht, maar de ruime openingstijden geven ons zeker de mogelijkheid daar eventueel later terug te komen. 

DUO EXCURSIE NAAR R-NEWT en 013 POPPODIUM OP 21 MAART

Re-newt
Met deelnemende Blaakbewoners carpoolden we naar de Veemarktstraat 38, waar R-Newt, het jongerenwerk van ContourdeTwern, gevestigd is. We werden in een zaal verwelkomd met koffie en wat lekkers en luisterden naar een inleiding van manager Floor van Berkel over het werk van deze organisatie. Maar hoe spreek je R-Newt uit? Als rie-nuuwt, turbotaal voor het Engelse renewed ofwel vernieuwd. Cool! Ja, we zijn beland bij de taal en de wereld van jongeren en wat R-Newt betreft van jongeren die hulp en/of steun nodig hebben. Daarvoor geldt een informatie (bijvoorbeeld van de politie) gestuurde aanpak bij jeugdoverlast, maar ook talentbenadering wordt ingezet om jongeren hun talent of interesse te laten ontdekken en eventueel ontwikkelen. Schuldhulpverlening vraagt veel inzet, want er zijn nogal wat jongeren met schuldproblemen. Een overzicht van de schulden en het vaststellen of de betreffende jongeren gemotiveerd zijn eruit te komen is een begin. Kortom, een integrale aanpak, waartoe ook hoort het signaleren van sociale onrust en radicalisering. Als het ondanks alle hulp niet lukt, wordt onderzocht waarom niet. Blijven motiveren om vol te houden is essentieel. Met 32 jongerenwerkers heeft R-Newt 25% van de jongeren in beeld. Daarvoor zijn ze ook ’s avonds, in de weekeinden en tijdens vakanties bereikbaar.
Met de indruk dat we hadden kennisgemaakt met een voor de meesten van ons ontoegankelijke wereld, namen we afscheid om die wereld van de jeugd verder te ontdekken in 013 aan de Veemarktstraat 44.
De poptempel achter de kerk

013 Poppodium
Vanuit R-Newt zagen we 013 aan de Veemarktstraat 44 al liggen. Voor velen van ons, senioren uit de Blaak, was het een eerste kennismaking, al hadden we natuurlijk al wel de kenmerkende buitenkant gezien, gemaakt van gewatteerd rubber met cd-schijfjes op de bevestigingspunten. Onze groep kwam niet via de hoofdingang binnen, maar via de ingang bij de Jupiler zaal. Die zaal, die vóór de verbouwing de kleine zaal werd genoemd, konden we helaas niet bezoeken omdat er mensen bezig waren, zoals we hoorden van mevrouw Annette van Vugt, die ons verwelkomde en verder rondleidde.
013 werd in 1998 gebouwd door architect Benthem Crouwel. Noorderligt, Bat Cave en MuziekKantenWinkel verzorgden er optredens. In 2015 volgde onder leiding van dezelfde architect een grondige verbouwing, die in oktober 2015 was afgerond. 013 is daardoor nu het grootste poppodium van Nederland. Konden in de kleine zaal eerst max. 325 bezoekers, nu 700. De grote zaal kon eerst 2000, nu 3000 bezoekers ontvangen doordat de zaalvloer drie keer zo groot is geworden. De kenmerkende trappen achterin, om voor goede zichtlijnen te zorgen, zijn gebleven. Daar stelden we ons op voor de uitleg van onze gids. Voor kleinere aantallen bezoekers kan de zaal verkleind worden, ofwel door het afsluiten van de balkons, ofwel door een scheidingswand op de trappen. Het eerste beperkt het aantal bezoekers tot 2300, het tweede tot 1400.
Een poppodium stelt speciale eisen wat betreft het geluid. Dat moet van de muzikanten “droog” klinken, zonder galm. In 013 is technisch alles gedaan om daarvoor te zorgen en kennelijk tot tevredenheid van de optredende bands, want ze komen graag naar Tilburg. De al lang bestaande bands trekken nu soms 3 generaties met hun muziek. Na de uitleg bekeken we de grote zaal vanaf het podium en bezochten de kleedkamers van de artiesten. We kwamen uit bij de hoofdingang, waar we de kluisjes zagen waar bezoekers hun jassen, tassen enz. in konden opbergen. Eenmaal op straat viel ons weer de ligging van het moderne gebouw op, zo te midden van de oude gebouwen van de binnenstad. Vooral het contrast met de kerk van de Heuvel is geweldig.

20170311_R-Newt2

20170311_Poppodium 013


 

DRIEKONINGEN ZINGEN 6 JANUARI 2017

Driekoningen zingen in Hofstede De Blaak was weer sfeervol en druk bezocht.
Rond 5 uur kwamen alle solisten en groepjes koningen binnen gedruppeld in de Hofstede. De wijkraad had tevens alle wijkbewoners uitgenodigd om naar deze activiteit te komen luisteren en onder het genot van een door hen aangeboden drankje elkaar Nieuwjaar te wensen.
Van alle koningen werd buiten bij de kerststal een foto gemaakt door René, waarna de kinderen gezellig binnen bij elkaar op de grond gingen zitten. Ook de volwassenen vonden een goed plaatsje op stoelen of bleven staan om alles goed te kunnen zien. Om de beurt werden de groepjes koningen aangekondigd door Hanny de Kort. Wat is het toch knap dat alle koningen dan door de microfoon voor al die 60 kinderen en ook ongeveer 70 grote mensen durven te zingen.
De mooi verklede koningen, Maria en herdershond hebben bekende en minder bekende liederen, een eigen compositie en zelfs een lied met piano begeleiding laten horen. Er waren vertederde, grappige , giebel en kippenvelmomenten. Na iedere lied sprak de jury lovende woorden en was er telkens een groot applaus.
De 3 ”bekende” juryleden: Juf Eefje, meneer Robin en (invalster jurylid) juf Carien gingen na alle optredens, in overleg. En terwijl de juryleden best lang weg waren, gingen we zelf nog samen liedjes zingen en kregen de zangers een eierkoek. In die koek kon een boon zitten….. en wie de boon in de koek had, kreeg een prijsje. Dat was weer een gratis kindermaaltijd van cafetaria Snitz. De spanning straalde soms van de gezichtjes af, terwijl ze heel voorzichtig hapten.
En dan de prijsuitreiking.
Allereerst zei de jury dat alle koningen eigenlijk een beker verdiend hadden. Het niveau was hoog. Een speciale vermelding voor Stach, Raf, Lucas, Janna en Benjamin. En dan eindelijk werden de 3 winnaars bekend gemaakt. Proficiat!!!!!!
1e prijs: Imme, Tom en Suze (op piano Ester) met het lied “het is waar”
2e prijs: Linn als Maria met een zelfgemaakt lied
3e prijs: Floor en Lisa met het lied “ Midden in de winternacht”.
En natuurlijk kregen alle koningen nog een snoepzak.

Ik wil Wijkraad de Blaak bedanken dat ze deze activiteit zo’n warm hart toedragen.
Ook een woord van dank aan onze sponsoren: Wijkraad de Blaak, Jumbo, Cafetaria Snitz,
Bloem en Meer en de Hofstede.
Nieuwsgierig en benieuwd geworden? Klik voor de sfeerfoto’s op de onderstaande link.
Tot volgend jaar!! Mede namens Tom en Marie-José ,
Hanny de Kort.
(voorzitter werkgroep Driekoningen)

Foto’s Driekoningen zingen 2017


Voor informatie over activiteiten van voor 2017 – klik hier.