Verrijk je wijk

Een wijk wordt pas echt levendig door alle evenementen die er plaats kunnen vinden. Een straatfeest, een buurtbarbecue of een kerstborrel, het verbetert het contact met uw buren en de binding met de wijk. De gemeente Tilburg vindt dat ook en stelt daarvoor budget beschikbaar. Dat programma heet Verrijk Je Wijk. Die subsidie wordt uitgedeeld door de wijkraad.

Wat is Verrijk Je Wijk?

Verrijk Je Wijk is het subsidieprogramma van de gemeente Tilburg waarmee bewoners (financieel) worden geholpen bij het opzetten van evenementen. Een van de voorwaarden van het programma is dan ook dat het evenement ‘de sociale cohesie moet bevorderen’.

De gemeente verdeelt de subsidie over de 19 wijkraden in de stad. Dat betekent dat u er via Wijkraad De Blaak een aanvraag voor kunt indienen. Zo weet de wijkraad ook gelijk welke evenementen er spelen in de wijk én kunnen we u mogelijk ook op andere manieren helpen met de organisatie.

Wilt u meer weten over hoe Verrijk Je Wijk werkt? Kijk dan op de website van de gemeente.

Waar kunt u Verrijk Je Wijk voor gebruiken?

De gemeente geeft een paar voorbeelden van activiteiten waarvoor u budget kunt krijgen. Het gaat dan bijvoorbeeld om:

  • een eenmalige activiteit om elkaar beter te leren kennen
  • een schoonmaakactie in de buurt
  • een (klein) sociaal project om bewoners met verschillende culturen bijeen brengen
  • een activiteit gericht op veiligheid
  • een straatspeeldag

Een voorbeeld van een recente activiteit in de wijk dat (deels) met Verrijk Je Wijk is opgezet is de opening van het teren veldje in het carnavalsweekend.

Hoeveel subsidie kunt u aanvragen?

Per activiteit kan de wijkraad een bedrag van maximaal € 3,50 per persoon uitdelen. Het is dus afhankelijk van hoeveel personen er naar een activiteit komen.

Het gaat daarbij om een schatting van het aantal aanwezigen. U hoeft dus geen register van bezoekers aan te leveren of een presentielijst bij te houden. Wel verwacht de wijkraad een realistische schatting; 150 bezoekers op de kerstborrel van een klein woonerf is niet erg realistisch.

Als € 3,50 per persoon niet genoeg budget is, dan kunt u overwegen bezoekers een (vrijwillige) bijdrage te vragen.

Vraag een Verrijk Je Wijk-subsidie aan

U kunt een aanvraag direct bij de wijkraad indienen. Dat kan via onderstaand formulier. Als u meer informatie wil of niet zeker weet of uw activiteit in aanmerking komt voor subsidie, dan kunt u ook eerst gewoon contact met ons opnemen. Dat kan via deze pagina.

Let bij het indienen van een aanvraag op het volgende:

  • Uw activiteit moet bijdragen aan de sociale cohesie en leefbaarheid in de wijk.
  • U voert voor zover mogelijk de plannen zelf uit, samen met uw buurtbewoners. Behalve bij ingrepen in het openbaar gebied. Hiervoor is de gemeente verantwoordelijk.
  • Voor alle activiteiten op openbaar gebied, zoals het gebruik van de straat of een park, moet u een vergunning aanvragen.
  • Maak een begroting waaruit blijkt waar u het geld aan gaat uitgeven.
  • U dient zich te houden aan de maatregelen in verband met het coronavirus.
Bedankt voor uw aanvraag! De wijkraad neemt zo spoedig mogelijk contact met u op.
Er ging iets mis met het versturen van uw bericht. Probeer het opnieuw, op mail ons direct op secretariaat@wijkraaddeblaak.nl als het probleem zich blijft voordoen.