Uw voorzitter van “Wijkraad De Blaak” aan het woord.

Frans van DommelenOp 15 februari 2017 heeft de vergadering van bewoners toestemming gegeven aan het bestuur van de Wijkraad om mij als uw voorzitter te benoemen.
Na een jaar in het bestuur stage te hebben gelopen en gezeten als vicevoorzitter, ga ik nu de uitdaging aan om mijn voorganger, Ruud Zuer, op te volgen en zijn goede voorbeeld te volgen.
Voor degenen die mij nog niet goed kennen: Mieke en ik wonen al weer sinds april 2015 in de Blaak. In de beginperiode, vanaf 1980 tot 1999 hebben we ook al met onze drie kinderen in de Blaak gewoond. Na een aantal jaren van “vreemd gaan”, toch weer terug op de oude roots. Twee van onze drie kinderen wonen ook met hun gezin in de Blaak en vier kleinkinderen gaan op school bij de Borne.
Mijn werkzame leven, gestart in 1965 in de bouw- en installatiewereld, kreeg vervolg in de tak betaald voetbal en casino’s. Steeds als onderdeel van directie/management, dus vooral sturend op organisaties. Daarnaast voorzitter van Tilburg Trappers en gemeenteraadslid.
Deze periode is een tijdje afgelopen, ik ben nu 72 jaar, en de tijd voor sociaal- maatschappelijke en bestuurlijke functies wordt nu ruimschoots ingevuld.
Voorzitter van Operaclub Nederland, actief lid van twee mannenkoren en raadscommissielid Leefbaar voor Lokaal Tilburg. En natuurlijk, samen met Mieke, mijn echtgenote, trouw oppas oma en opa voor de kleinkinderen, hetgeen veel vreugde brengt, maar ook tijd vergt.
Daar komt nu de voorzittersrol van de Wijkraad bij, die ik als een hele verantwoordelijke taak zie. Een wijk, met bijna 7000 inwoners, van jong tot oud, kent vele aandachtspunten.
Het is teveel om dat allemaal te benoemen, maar de centrale gedachte is, dat wij de zorg op ons nemen voor een gezond, veilig een aangenaam leef- en woonklimaat in de Blaak. En dat voor alle bewoners. Ik ben erg gelukkig met een bekwaam en enthousiast bestuursteam, onlangs aangevuld met een drietal jongere kerels, die met nieuwe ideeën, die zeker zullen passen in de toekomstvisie, bij zullen dragen aan het realiseren van de doelstellingen. Daarnaast kunnen we rekenen op een aantal gemotiveerde werkgroepen en bestuurs- ondersteuners, die ieder binnen hun eigen aandachtsgebied enorm veel en goed werk verrichten. Het is mij een hele eer om dit team te coördineren en te verbinden.

Zowel op de website en in de nieuwsbrieven van de wijkraad de Blaak, als in het Wijkblad en de Facebook-pagina de Blaak kunt u regelmatig kennis nemen van alle activiteiten en zaken die u aangaan. Neem hiervan kennis en ik spoor u aan, voor zover dat in uw vermogen ligt, om deel te nemen aan de wijkactiviteiten, zodat we met z’n allen werken aan een fraaie woonomgeving en veel woongenot.
We gaan elkaar ongetwijfeld binnenkort ergens ontmoeten.

Frans van Dommelen
Voorzitter