Dit is de website van de wijkraad De Blaak. De wijkraad De Blaak is opgericht in 1980 en nog steeds vol ambitie. Op deze website is informatie over het verleden, het heden en de toekomst van de wijk en de wijkraad te vinden. We kunnen niet volledig zijn maar voor aanvullingen staan we altijd open. Gebruik hiervoor onder “Contact en links” het kopje “Contact”. Ook voor overige vragen en opmerkingen kan contact worden opgenomen.

Het bestuur van de wijkraad, de werkgroepen, bestuursondersteuners en adviseurs zijn zeer betrokken bij de wijk en zijn bewoners en zetten zich iedere week in voor een goede leefomgeving in uw wijk.

Op deze website vindt u alle nieuwe ontwikkelingen met verwijzing naar de locatie waar u aanvullende informatie daarover kunt vinden. De wijkraad organiseert activiteiten in of vanuit de Hofstede en in het Sportcafé aan de Grebbe. Onder DE WIJKRAAD vindt u voor beide locaties het Activiteitenprogramma.