Welkom

Dit is de website van de wijkraad De Blaak. De wijkraad De Blaak is opgericht in 1980 en nog steeds vol ambitie. Op deze website is informatie over het verleden, het heden en de toekomst van de wijk en de wijkraad te vinden. We kunnen niet volledig zijn maar voor aanvullingen staan we altijd open. Gebruik hiervoor onder “Contact en links” het kopje “Contact”. Ook voor overige vragen en opmerkingen kan contact worden opgenomen.

Het bestuur van de wijkraad, de werkgroepen, bestuursondersteuners en adviseurs zijn zeer betrokken bij de wijk en zijn bewoners en zetten zich iedere week in voor een goede leefomgeving in uw wijk.

Op deze pagina vindt u alle nieuwe ontwikkelingen met verwijzing naar de locatie waar u aanvullende informatie daarover kunt vinden. De wijkraad organiseert activiteiten in of vanuit de Hofstede en in het Sportcafé aan de Grebbe. Onder DE WIJKRAAD vindt u voor beide locaties het Activiteitenprogramma.

Op woensdag 15 februari 2017 is in de Hofstede de jaarlijkse bewonersvergadering van de wijkraad gehouden. De agenda, vergaderstukken en het verslag van deze vergadering vindt u in de kolom rechts.

Op woensdagavond 22 maart om 20.00 uur wordt bij basisschool De Borne weer een Energiecafé georganiseerd, ditmaal met als thema “Slim meten, slim besparen”. Voor nadere informatie zie de nieuwsbrief van de werkgroep Duurzame energie op www.energiedeblaak.nl

Op 27 april 2017 zal Koningsdag in de Blaak uitbundig gevierd worden. Op het evenementenveld aan de Beeklaan staan verschillende activiteiten op het programma, die deze dag voor jong en oud tot een feest zullen maken. De actieve werkgroep zal binnenkort met gedetailleerde informatie komen.

Op donderdagavond 11 mei van 19.30 tot 22.00 uur wordt in het Sportcafé aan de Grebbe 63 een informatie-avond gehouden met als thema “Gezond ouder worden”. Vanuit verschillende invalshoeken zal dit thema door externe sprekers worden toegelicht. Er is uiteraard gelegenheid voor het stellen van vragen.