Algemeen en financieel jaarverslag 2021

De wijkraad heeft het algemeen en financieel jaarverslag over 2021 gepresenteerd. In dit artikel kunt u die lezen.