De A58 wordt aangepakt. Iedereen die wel eens een rondje door de wijk loopt of in de  zomer buiten zit weet dat zeker de Blaak daar veel mee te maken heeft. Soms vindt er veel geluidsoverlast plaats, ondanks de aanwezigheid van een geluidswal. Ook u kunt als buurtbewoner invloed uitoefenen op de verbouwing. We leggen u hier uit hoe.

De situatie

De A58 van Eindhoven naar Vlissingen komt pal langs Tilburg, en specifiek langs de Blaak. Dat de snelweg aangepakt moet worden is inmiddels wel duidelijk voor iedereen die ‘s ochtends of ‘s middags in de lange files moet staan. Maar de manier waarop de capaciteit moet veranderen is nog niet bekend. Een logische optie is uiteraard de snelweg te verbreden. Dat betekent ook meer auto’s en vrachtwagens, en daarmee meer geluid en meer fijnstofuitstoot.

Op 27 en 28 oktober is er tussen 20.00 en 21.00 een (virtuele) informatiebijeenkomst. U kunt via Microsoft Teams meekijken op deze website.

Ministerie vraagt om uw mening

In 2018 begon het Ministerie van Infastructuur en Waterstaat een onderzoek naar mogelijke oplossingen voor het verkeersprobleem op de A58. Dat onderzoek is nog steeds bezig. Er wordt onder andere gekeken naar de effecten van verbreding, maar ook naar potentiële ‘slimme oplossingen’ om bijvoorbeeld verkeersstromen te beïnvloeden.

Inmiddels stelt de overheid ook een milieueffectrapport op. Daarover kunnen burgers hun ‘zienswijze’ indienen. In een milieueffectrapport staat, zoals de naam al zegt, welke gevolgen de mogelijke oplossingen hebben voor het milieu.

Het ministerie roept burgers op om hun mening daarover te geven. U kunt dan bijvoorbeeld aangeven welke aandachtspunten u belangrijk vindt, of onderdelen doorgeven die in het onderzoek zouden moeten worden meegegeven.

Hoe geef ik mijn mening?

U kunt om te beginnen alle specifieke informatie lezen op A58TilburgBreda.nl. Op die site staat precies wat Rijkswaterstaat van plan is met de weg, welke opties er zijn, en wat daar de voor- en nadelen van zijn.

Als u uw mening wil geven kan dat op 3 manieren:

Digitaal
De makkelijkste manier is om naar www.platformparticipatie.nl/A58TilburgBreda te gaan. Specifieker: u kunt ook direct naar dit online formulier gaan.

Per post
U kunt ook een brief sturen met uw zienswijze naar:

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Directie Participatie
o.v.v. A58 Tilburg-Breda
Postbus 20901
2500 EX Den Haag

Per telefoon
U kunt bellen naar 070 456 89 99. U maakt dan een afspraak om teruggebeld te worden door een officiële notulist, waar u uw zienswijze aan kunt doorgeven.

En daarna?

Het ministerie verzamelt de zienswijzen van iedere burger en instantie die met het project te maken heeft. Dat zijn niet alleen die van inwoners van De Blaak, maar van iedereen die tussen Tilburg en Breda woont. Daarna wordt een milieurapportage opgesteld. Als alles volgens plan verloopt gaat in 2023 de eerste schep de grond in.