Het Laar heeft een nieuw meerjarenbeleid en dat mag iedereen weten! Samen met in- en externe belanghebbenden is in 2017 hard gewerkt aan de contouren van dit nieuwe beleid. Vier routes zijn geïnventariseerd die we tot en met 2020 gaan bewandelen. Routes die bijdragen aan het realiseren van onze missie ‘Aangenaam leven met Het Laar’. Daar gaan onze medewerkers en vrijwilligers samen met onze (wijk)bewoners voor. Elke dag opnieuw, met veel enthousiasme en trots!

Klik op deze link, dan opent het meerjarenbeleid van Het Laar.