Na het wandelen in de omgeving van de Blaak tijdens de winterstop, zijn de fietstochten weer hervat. De eerste fietstocht is op dinsdag 3 april aanstaande, de volgende fietstocht is op dinsdag 2 mei en zo vervolgens iedere eerste dinsdag van de maand t/m dinsdag 2 oktober 2018

Zoals van ouds wordt telkens om 09:30 uur gestart bij de Hofstede, thuiskomst omstreeks 13:15 uur, tempo 15 à 16 km/h, afstand steeds 35 à 40 km met halverwege de dan welverdiende koffie pauze (al of niet met appelpunt).

Hoewel de fietstochten een recreatief karakter dragen, verdient het aanbeveling om vooraf regelmatig gebruik te maken van de fiets, om zodoende niet onvoorbereid aan de fietstocht deel te nemen (40 km fietsen met wat wind valt dan erg tegen).

Voor de korte drinkpauze(s) wordt aangeraden om een bidon met water mee te nemen en regenkleding als de weersomstandigheden daartoe aanleiding geven.

Deelname geschiedt op eigen risico, d.w.z. onder eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid  (middels de eigen WA-verzekering).

De deelnemers dienen elkaar  i.v.m. de veiligheid te waarschuwen voor obstakels op de weg (paaltjes, kuilen, boomwortels e.d.), alsmede voor passerend en tegemoetkomend verkeer.

Mocht een tocht op de eerste dinsdag van de maand wegens te slechte weersomstandigheden geen doorgang kunnen vinden, dan wordt deze eenmalig verzet naar de tweede dinsdag van die maand.

Over het al of niet doorgaan van een tocht kunt  u voor de aanvang bellen tussen 9:00 uur en 9:20 uur op telefoonnummer 013 – 467 46 03. In twijfel gevallen wordt bij de Hofstede beslist of de tocht doorgaat.

Informatie is in te winnen bij Wim van Zijl, telefoon: 013 – 467 46 03, of via e-mail: wimvanzijl@telfort.nl