De jaarlijkse bewonersvergadering vindt dit jaar niet in februari plaats. Dat komt – niet geheel onverwacht – door het coronavirus. Zodra de maatregelen het weer toelaten houden we alsnog een vergadering. We plaatsen relevante stukken wel online.

Normaal gesproken vindt de jaarlijkse bewonersvergadering ergens in februari plaats in De Hofstede. Om begrijpelijke redenen is het dit jaar niet mogelijk de vergadering te organiseren rond die periode. We streven ernaar zodra de maatregelen het weer toelaten een nieuwe vergadering in te plannen, maar hou er rekening mee dat dat naar verwachting pas tegen de zomer zal zijn. We volgen daarbij de aanbevelingen van de regering en het RIVM.

Tijdens de bewonersvergadering presenteert de wijkraad stukken over het functioneren van het afgelopen jaar. Dat zijn onder andere het jaarverslag en het financieel verslag. Die informatie publiceren we dit jaar online. Hou dus onze website in de gaten!

Niet online
We hebben kort overwogen de bewonersvergadering online te houden. Dat bleek technisch (te) lastig in te richten te zijn. Ook zijn we bang dat we op die manier bepaalde mensen niet kunnen bereiken die anders mogelijk wel de vergadering wilden bijwonen. Daarom hebben we besloten tot uitstel.

Stukken online
De Wijkraad gebruikt de bewonersvergadering niet alleen om verantwoording af te leggen over haar werkzaamheden, maar ook om in gesprek te raken met buurtbewoners. Dat kan nu niet, en door het gedwongen gebrek aan activiteiten in de wijk hebben we nog minder zicht op wat er gebeurt en speelt. Daarom blijven we u vooral vragen met ons in contact te blijven! U kunt ons altijd bereiken door te mailen naar secretariaat@wijkraaddeblaak.nl en ons te vertellen wat er speelt, waar u mee zit, en wat u kwijt wil.

We vinden het erg jammer dat de bewonersvergadering niet doorgaat, maar het is helaas niet anders. Hou nog even vol, volgend jaar is hopelijk alles beter en zien we elkaar weer gewoon in De Hofstede!