De gemeente Tilburg heeft een handige kaart gemaakt waarop precies te zien is wanneer er in uw straat iets gebeurt aan de riolering, de begroeiing, of aan de bruggen. Die kaart is onderdeel van het Meerjarenprogramma Openbare Ruimte – ja, dat klinkt saai, maar het is oprecht een handige tool! We leggen u hier uit hoe die werkt.

Het Meerjarenprogramma, afgekort het MJP, werd in december door de gemeenteraad goedgekeurd. In zo’n MJP staat welke werkzaamheden de gemeente in de komende jaren gaat uitvoeren. Dat zijn werkzaamheden aan bijvoorbeeld de wegen, riolering, het gas- of elektriciteitsnetwerk, en ga zo maar door. Bij dat MJP wordt rekening gehouden met de wensen van de burgers, en de obstakels die werkzaamheden mogelijk veroorzaken. Bij het huidige MJP zijn ook wij als wijkraad betrokken geweest.

In het MJP staan de plannen van 2021 t/m 2024 beschreven. Onderdeel daarvan is een interactieve kaart.

Klik hier om de interactieve kaart te openen

Zo ziet de kaart eruit:

Rechtsboven in de hoek, onder het menu met drie streepjes, komt u bij de legenda. Daarin kunt u zien wat de verschillende kleuren betekenen.

U kunt ook inzoomen op de kaart. Als u vervolgens klikt op een gekleurde sectie ziet u informatie over de plannen. Zo is hier te zien dat er onderhoud wordt gepleegd aan het bruggetje over de Loenensebeekrivier, dat dit tussen 2018 en 2022 moet gebeuren, en zelfs wat dat kost.

Er is zelfs voor hele straten te zien wanneer er bijvoorbeeld rioolaansluitingen worden vervangen. Er staat in het kader ook een informatienummer. Met dat nummer kunt u bij de gemeente meer informatie vragen over het specifieke project.

Heeft u verdere vragen over het Meerjarenprogramma of verbouwingen in De Blaak? Dan kunt u terecht bij de gemeente Tilburg. Wilt u weten hoe de wijkraad met de gemeente meehelpt met de invulling van het Meerjarenprogramma? Neem dan gerust contact met ons op!