In de bestuursvergadering van Wijkraad De Blaak is besloten om een 6-tal sets van “Victor Veilig” aan te schaffen. Hiermee wil het bestuur van de wijkraad de veiligheid van de spelende kinderen in de wijk bevorderen. Door veilige Victor worden verkeersdeelnemers er op geattendeerd om langzaam te rijden.

Er zijn een zestal set besteld. Bedoeling is deze sets binnen de wijk te laten rouleren. Iedere straat, pleintje of hofje kan een dergelijke set aanvragen bij de wijkraad. Deze set wordt dan voor een periode van 6 maanden beschikbaar gesteld waarna de set op een andere locatie kan worden ingezet. Op deze wijze worden middelen van Verrijk je Wijk ingezet voor de veiligheid van de bewoners van onze wijk.

Aanvragen kunt u richten aan:
Secetariaat Wijkraad De Blaak

De eerste set is inmiddels geplaatst in de Sint Maartensloop.