Tijdens de nationale valpreventieweek van 30 september t.m. 6 oktober vond er in het Sportcafé de Blaak een bijeenkomst over dit onderwerp plaats in Sportcafé de Blaak.
Frimme en Anouk Böttger van Maatschap Fysiotherapie “De Blaak” verzorgden deze middag informatie over valpreventie.

Er waren ruim 50 senioren aanwezig die over dit onderwerp geïnformeerd wilden worden. Veel van de aanwezigen hadden afgelopen week via de krant en/of televisie al een en ander gelezen en gehoord over dit onderwerp. Men was geschrokken van de cijfers over valincidenten en de gevolgen daarvan.
Frimme gaf over deze zaken een nadere toelichting.

Vallen is een regelmatig voorkomend probleem. Vooral voor ouderen heeft vallen vaak grote gevolgen. In de eerste plaats hebben ouderen een sterk verhoogde kans op botbreuken. Ook worden veel ouderen na een val bang om opnieuw te vallen. Vallen en de angst om te vallen verminderen de mate van activiteit en mobiliteit en het aantal sociale contacten. Valongevallen vormen een belangrijke bedreiging voor zowel de gezondheid als de zelfredzaamheid. Onder een valincident verstaan we “een onbedoelde verandering van lichaamspositie, die resulteert in het neerkomen op de grond of een ander lager niveau”.

Na de presentatie konden de aanwezigen vrijblijvend meedoen aan een test om te zien of vallen een risico voor hen is. De test kon gezien de grote belangstelling niet in zijn geheel en bij iedereen uitgevoerd worden.

Algemene uitslag en conclusie van de testen die gedaan zijn is dat er voor veel aanwezigen een valrisico aanwezig is.

De presentatie door Frimme werd vervolgd met o.a. het benoemen en een nadere toelichting van manieren om valpreventief bezig te zijn.

  • Kleedjes de deur uit
  • drempels beperken
  • goed schoeisel
  • goed zicht, goede bril
  • stevige trap met goede trapleuning
  • goede afstelling loophulpmiddel (stok, rollator)
  • geen losse snoeren over de grond
  • goede verlichting met bewegingsmelder voor de nacht
  • personenalarm binnen handbereik

Vervolgens werd iedereen die dat kon gevraagd om op te staan en mee te doen aan een aantal beweegoefeningen voorgedaan door Anouk. Dat ging de meesten goed af.

Frimme wees nog op de mogelijkheid van het gebruiken van de beweegtoestellen naast de speeltuin. Door hier regelmatig oefeningen op te doen traint men zijn evenwicht en spierkracht.

Ter informatie konden de aanwezigen nog een flyer meenemen van Veiligheid.nl genaamd “Hup, in de benen” en de checklist “Blijf overeind, voorkom vallen”.
Mochten er nog vragen zijn over dit onderwerp dan kan men altijd contact opnemen met Frimme Böttger of de wijkverpleegkundige.

Mocht u nog vragen hebben over deze bijeenkomst, of een voorstel hebben voor een onderwerp voor een volgende informatieve lezing, dan hoor ik het graag van u.

Foto’s van de valpreventie vind u hier.

Nelly van der Bijl (bestuursondersteuner Zorg, WMO en ouderennetwerk van Wijkraad De Blaak).

nelly@wijkraaddeblaak.nl of bellen naar 0642575760.