Op 22 november organiseerde het ouderencomité van de wijkraad een gezellige middag voor senioren in de Blaak. Die vond plaats in de Commanderie. Medeorganisator Marij van Roosmalen schreef onderstaand verslag.

We hebben er lang naar uitgekeken om eindelijk weer veel bekende gezichten te zien en lekker bij te kletsen. Wat hebben we dat gemist En wat gebeurt er: onze gastvrouw Nelly en haar man Peter moeten in quarantaine. Jammer.

Om 13.30 uur waren we welkom bij de Commanderie. Na de coronacheck worden we hartelijk ontvangen door Ko, onze gastheer van vandaag. Rob deelt de consumptiemunten uit. Koffie en thee worden rondgebracht met een heerlijk minigebak. Ko heet iedereen van harte welkom.

Het koor Vrij en Blij uit Riel zorgt dat iedereen zich ook vrij en blij voelt. Het lijkt alsof corona heel ver weg is. Aan de ronde tafels wordt druk gekletst en nieuwtjes uitgewisseld.

Berry heeft gezorgd voor een quiz. De vragen zouden voor ons niet moeilijk moeten zijn. Maar helaas wat weten we nog weinig van Tilburg en speciaal van De Blaak. Zo’n quiz is leerzaam en vooral gezellig. Ruud, Hans en Ria hebben de meeste vragen goed en hebben de prijzen mee naar huis genomen. Berry, dank voor de leuke quiz.

De kok van de Commanderie heeft voor de inwendige mens gezorgd. Een heerlijke saté met frites heeft ons goed gedaan. De afsluiting van deze middag nadert. Jenny haalt alle pennen op, Ko vertelt nog een mop over Sam en Moos, het is al donker buiten, de extra consumpties worden afgerekend en met weemoed verlaten we de Commanderie.

De wijkraad van De Blaak en alle vrijwilligers, die deze seniorenmiddag mogelijk hebben gemaakt, willen we hartelijk danken. Wat was het weer fijn om samen te zijn.