Voelt u zich betrokken bij het wel en wee in onze wijk? Welke onderwerpen zijn bij u en uw straat- en buurtgenoten op dit moment ‘hot topics’? Noteer dan woensdag 20 februari in uw agenda. Om 20.00 uur begint de bewonersvergadering bij De Hofstede (de zaal gaat open om 19.30 uur).

De wijkraad blikt terug op afgelopen jaar, legt (financiële) verantwoording af en kijkt ook vooruit naar het lopende jaar 2019, waarin we in de wijk onder meer het 40-jarig jubileum vieren. De samenstelling van het bestuur en (her)verkiezing van (zittende) leden staan ook op de agenda. Verder de onderwerpen: De wijk aan zet, realisatie van beweegtuin (inventarisatie ideeën van bewoners voor het wijkplan); Eventuele huisvesting van arbeidsmigranten in voormalige Achmea torens; Geluidswal langs de A58; Meerjarenprogramma openbare ruimte (inventarisatie wensen van bewoners).

Ook is er gelegenheid voor alle aanwezigen om tijdens een rondvraag zaken naar voren te brengen die u als bewoners bezighouden. Zien we u de 20e?

Lees meer over de wijkraad op www.wijkraaddeblaak.nl, waar ook de agendastukken worden gepubliceerd.