Onze wijk De Blaak bestaat in 2019 40 jaar. Dit jubileumjaar is op 27 januari geopend met een Nieuwjaarsreceptie. Deze receptie werd drukbezocht. Rond de 200 bewoners hadden zich aangemeld en ruim 175 konden ook daadwerkelijk aanwezig zijn. De griep gooide wat roet in het eten.

Bij ontvangst werden de gasten verwelkomd met een glas Prosecco en muzikaal door de muzikanten van het carnavalsorkest De Elstars. De carnavalsmuziek, ook de Blaokpappers bestaan 40 jaar, bracht de juiste stemming.

De Elstars

Na de formele opening door de voorzitter van de wijkraad, Frans van Dommelen, kreeg burgemeester Weterings het woord. Hij stond stil bij het bijzondere karakter van onze wijk, de moeilijke periode waarin de wijk werd ontwikkeld en het fraaie resultaat, waarvan de inwoners nu dagelijks genieten. Om het jubileumjaar luister bij te zetten werd door de burgemeester het nieuwe logo van de wijkraad onthuld.

Nieuwe logo(s) wijkraad

Na zijn dankwoord heeft de voorzitter van de wijkraad gewezen op de activiteiten, die in het komende jaar worden georganiseerd. Vrijwilligers werden opgeroepen zich te melden. Ook stonden op meerdere tafels ideeën bussen, waarin de aanwezigen hun idee voor een activiteit in het jubileumjaar konden deponeren.

De receptie werd rond 17:00 beëindigd. Mede op basis van de geluiden, die tijdens en na afloop te horen waren mag geconcludeerd worden dat deze eerste van vele activiteiten in het jubileumjaar succesvol was.

Grote opkomst