op vrijdag 12 april om 11.00 uur wordt de beweegtuin vlak bij de Hofstede officieel in gebruik genomen.

Dank zij de inzet van een werkgroep (Wim Severijnen, Harrie Remmers, Ko Schaaders en Nelly van der Bijl) met ondersteuning van Wijkraad De Blaak en de gemeente Tilburg, werd het mogelijk om vijf verschillende  toestellen te laten plaatsen waar jong en oud gebruik van kunnen gaan maken. Wij hopen dat dit iedereen nog meer motiveert om lekker te blijven bewegen.

Alle Blaakbewoners zijn van harte uitgenodigd om bij deze feestelijke opening aanwezig te zijn. We hopen dat u een kijkje komt nemen.

Met vriendelijke groet,

Nelly van der Bijl

bestuursondersteuner Zorg, WMO en ouderennetwerk
Wijkraad De Blaak