In de vroege ochtend van 10 mei verzamelden zich 50 Blaakbewoners bij de Museum Plus Bus die voor ons klaar stond aan de Weteringlaan.

Na een voorspoedige busreis kwamen we ruim op tijd aan bij het Zeeuws Museum in Middelburg. Dit museum bevindt zich in het historische centrum van Middelburg in de middeleeuwse abdij.

We werden ontvangen in het museumcafé. Na de gezellige gezamenlijke koffie gingen we  uiteen in 3 groepen. Elke groep kreeg een gids die ons meenam naar de tentoonstelling “Dit is Zeeland”.  We kregen van de enthousiaste gids een mooi verhaal te horen over de wereldberoemde gedetailleerd geweven wandtapijten die vertellen over de gevechten op de Zeeuwse Wateren. Verder zagen we streekdracht (dus niet klederdracht!), schilderijen, zilver en objecten die Zeeuwen meenamen van verre reizen.

Hierna was het tijd voor de lunch die we ons goed lieten smaken.

Vervolgens kon ieder op eigen gelegenheid het museum ingaan en de andere afdelingen verkennen.

In de wonderkamers kon men zich verwonderen over de veelheid aan voorwerpen, met elk hun eigen verhaal,  die daar uitgestald waren.

Op de 2e etage was een diversiteit aan artistieke creaties te zien die gemaakt waren door kunstenaars nadat ze een beschrijving van een voorwerp gehoord hadden zonder dat benoemd was waarover het precies ging. Heel bijzonder.

Op de laatste afdeling was een tijdelijke tentoonstelling “nooit meer werken”. Hier kon je, vaak vanaf een bed, via diverse invalshoeken kijken naar een werkverleden en vooruitblikken op de toekomst.

Nadat alles bekeken was verzamelden we ons op het prachtige museumplein waarna we met de bus, gezellig napratend, weer huiswaarts reden.

Alles bij elkaar een heel leerzame, interessante mooie en gezellige dag.
Met dank aan Mimi en Ko die zich ingezet hebben om dit uitstapje voor senioren mogelijk te maken.

En natuurlijk ook een woord van dank voor de BankGiroLoterij die deze dag gesponsord heeft.

De overige foto’s zijn hier te vinden.

Nelly van der Bijl,
bestuursondersteuner zorg-WMO en ouderennetwerk,
Wijkraad de Blaak