Ruim een jaar geleden, na de bewonersvergadering van Wijkraad De Blaak, waarin verteld was dat er subsidie mogelijk was voor burgerinitiatieven, kwam een werkgroep met het initiatief om een beweegtuin in De Blaak te realiseren. De leden van deze werkgroep (Wim Severijnen, Harrie Remmers, Ko Schaaders en Nelly van der Bijl) zijn diverse beweegtuinen in Brabant gaan bezoeken om te zien wat voor ons geschikt zou zijn. Ze letten op kwaliteit, diverse beweegmogelijkheden, hufterproof etc. Aan de beide fysiotherapeuten uit onze wijk werd advies gevraagd. Offertes van diverse bedrijven zijn daarna vergeleken.

Na akkoord van Wijkraad De Blaak dacht Diny Maas, wijkregisseur van de gemeente Tilburg mee over een subsidieaanvraag. Een plek naast de speeltuin bij De Hofstede bleek de meest geschikte plek voor de toestellen. De naaste buurtbewoners waren hier ook mee akkoord.

Op 21 maart zijn de toestellen geplaatst. Al direct gebruikte jong en oud de toestellen. De officiële opening – met een Blaak 40-tintje – vond plaats op vrijdag 12 april. Ondanks de kou waren er toch ruim 80 belangstellenden aanwezig om dit hoogtepunt mee te maken. Nelly heette alle gasten welkom. Daarna was er een woordje van Diny Maas. Ans Kokke mocht vervolgens het lint doorknippen. De leden van de vrijdagochtend sportclub namen toen de toestellen mee in gebruik. Maar al snel volgden de andere aanwezigen. Voor iedereen was er een gezonde lekkernij in de vorm van snoepgroenten.

Ter afsluiting konden alle aanwezigen bij Hofstede De Blaak terecht voor koffie/thee met een bonbon. We bedanken onze sponsors Jumbo, Bloem en Meer en Boerplay en kunnen terugkijken op een gezellige en geslaagde bijeenkomst.

De foto’s zijn hier te vinden.

Nelly van der Bijl,
bestuursondersteuner Zorg, WMO en ouderennetwerk,
Wijkraad De Blaak