Op woensdag 13 juli 2022 organiseert Nelly van der Bijl van de wijkraad in samenwerking met medewerkers van ContourdeTwern weer een interessante lezing voor u in Hofstede De Blaak. Het onderzoek is ‘positieve gezondheid’.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

• Voorstellen van onze sociaal medewerker Saskia van Zijl
• Lezing door Brenda van Dreesen over positieve gezondheid
• Toelichting op “Fijn Thuis-gesprekken“ door Evy van den Bogaart

De bijeenkomst duurt van 10.00 tot 12.00 uur.

U krijgt bij binnenkomst en in de pauze een kopje koffie of thee dat u wordt aangeboden door Wijkraad de Blaak.

Aanmelden is niet verplicht, maar het zou fijn zijn als u dat van tevoren doet zodat we weten hoeveel gasten we ongeveer kunnen verwachten. Dat kan door Nelly te mailen op nelly@wijkraaddeblaak.nl

We hopen op veel belangstelling voor deze bijeenkomst.

Namens Nelly van der Bijl, bestuursondersteuner zorg, wmo en ouderennetwerk Wijkraad De Blaak
nelly@wijkraaddeblaak.nl